Zagrożona praworządność w Hiszpanii

22.11.2023 15:47

Zagrożona praworządność w Hiszpanii

Ważna uwaga
Ten dokument został przetłumaczony automatycznie
Pokaż oryginalną wersję
Demonstracja przeciwko amnestii w Hiszpanii

Grupa EPL wzywa Komisję Europejską do oceny, czy warunki porozumienia między hiszpańskim socjalistycznym premierem Pedro Sánchezem a katalońską separatystyczną partią "Junts" (NA), kierowaną przez eurodeputowanego Carlesa Puigdemonta, stanowią wyraźne naruszenie praworządności i zasady podziału władzy.

Przed dzisiejszą debatą plenarną, przewodniczący Grupy EPL Manfred Weber ostrzegł, że "to, co dzieje się w Hiszpanii, nie jest kwestią polityki partyjnej; jest to kwestia praworządności. Kiedy korupcja, przemoc, a nawet terroryzm pozostają bezkarne, łamane są rządy prawa. Kiedy powoływane są specjalne komisje parlamentarne do zbadania sędziów i niezależnych sądów, łamane są rządy prawa. Sánchez ma pełne prawo do utworzenia rządu, ale nie do łamania rządów prawa".

Grupa EPL chce jasno powiedzieć, że zasady praworządności nie podlegają negocjacjom w UE, a tym bardziej w celu uzyskania głosów potrzebnych do utworzenia większości rządowej. Ponadto Grupa EPL uważa, że niektóre punkty zawarte w porozumieniu rządowym otwarcie naruszają zasady praworządności. Obejmują one wprowadzenie zasady "lawfare" we wszystkich decyzjach sądowych, co otwiera drzwi do ingerencji parlamentu w sądownictwo. Ponadto ustawa o amnestii unieważnia dekadę procesów i wyroków dotyczących około tysiąca osób.

"Europejscy Socjaliści mają dziś okazję zademonstrować, że obrona europejskich wartości, takich jak praworządność, stoi ponad ich ideologią, partyjnymi interesami i osobistymi interesami socjalisty Pedro Sancheza, przewodniczącego ich politycznej rodziny na arenie międzynarodowej. Wzywamy wszystkich socjalistów i europejskich przywódców, takich jak kanclerz Scholz, do obrony rządów prawa w Europie. Dla Grupy EPL obrona rządów prawa, wolności i równości jest najważniejsza, bez względu na to, kto jest u władzy. Grupa EPL zawsze to robiła. Żądamy, by socjaliści nie stosowali podwójnych standardów. Dziś najważniejsze pytanie brzmi: gdzie są europejscy socjaliści broniący praworządności w Hiszpanii?" - zapytała Dolors Montserrat, wiceprzewodnicząca i szefowa hiszpańskiej delegacji Grupy EPL.

Paulo Rangel, wiceprzewodniczący Grupy EPL, podkreślił, że "porozumienie rządu Sáncheza narusza praworządność i atakuje niezależność sądownictwa. W Parlamencie Europejskim i w całej Europie musimy wspierać Hiszpanów, którzy walczą o wartości demokratycznych przemian! To nie jest walka partyzancka; to walka o uniwersalne wartości. Mamy w szczególności nadzieję, że Europejscy Socjaliści i Zieloni będą konsekwentni i zastosują te same kryteria w przypadku Hiszpanii, jakie zastosowali wobec Polski i Węgier.

"Polityk, który zapewnia bezkarność swoim sojusznikom, sam zostaje premierem. To bezkarność w zamian za głosy. Instytucje europejskie, w tym ten Parlament, który jest zaangażowany w integralność rządów prawa, muszą działać obiektywnie i wiedzieć, że to, co nie byłoby dozwolone w żadnym innym państwie członkowskim, czy to w Rumunii, na Węgrzech, w Polsce czy na Słowacji, nie może być dopuszczalne w Hiszpanii", zapewnił Javier Zarzalejos, członek Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego.

"To bardzo smutne, że premier Sánchez całkowicie odwrócił się od koncepcji niezależnego sądownictwa. Zamiast wspierać podział władzy, w pełni popiera władzę separacji w Hiszpanii" - podsumował Jeroen Lenaers, rzecznik Grupy EPL w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Wszystkie stowarzyszenia zawodowe sądownictwa, a także przedstawiciele biznesu i związków zawodowych również podnieśli alarm w związku z tymi paktami.

Dla Prasy

Grupa EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim skupiającą 178 posłów i posłanek ze wszystkich państw członkowskich

więcej na temat