L-istat tad-dritt f'riskju fi Spanja

22.11.2023 15:47

L-istat tad-dritt f'riskju fi Spanja

Avviż importanti
Dan id-dokument ġie tradott awtomatikament.
Uri l-verżjoni oriġinali
Dimostrazzjoni kontra l-amnestija fi Spanja

Il-Grupp PPE qed jappella lill-Kummissjoni Ewropea biex tivvaluta jekk it-termini tal-ftehim bejn il-Prim Ministru Soċjalista Spanjol Pedro Sánchez u l-partit separatista Katalan 'Junts' (NA), immexxi mill-MEP Carles Puigdemont, jikkostitwixxux ksur ċar tar-regola ta' liġi u l-prinċipju tas-separazzjoni tas-setgħat.

Qabel id-dibattitu fil-plenarja tal-lum, iċ-Chairman tal-Grupp PPE Manfred Weber MEP wissa li "Dak li qed jiġri fi Spanja mhix kwistjoni politika ta' partit; hija kwistjoni ta' stat tad-dritt. Meta l-korruzzjoni, il-vjolenza u anke t-terroriżmu jibqgħu mingħajr kastig, l-istat tad-dritt. jinkiser. Meta jitwaqqfu kumitati parlamentari speċjali biex jinvestigaw imħallfin u qrati indipendenti, l-istat tad-dritt jinkiser. Sánchez għandu kull dritt li jifforma gvern, iżda mhux li jikser l-istat tad-dritt."

Il-Grupp PPE jrid jagħmilha ċara li l-prinċipji tas-saltna tad-dritt mhumiex negozjabbli fl-UE, aħseb u ara sabiex jinkisbu l-voti meħtieġa biex tifforma maġġoranza tal-gvern. Barra minn hekk, il-Grupp PPE jikkunsidra li wħud mill-punti inklużi fil-ftehim governattiv jiksru b'mod miftuħ l-istat tad-dritt. Dawn jinkludu l-introduzzjoni tal-prinċipju tal-‘lawfare’ fid-deċiżjonijiet ġudizzjarji kollha, li jiftaħ il-bieb għall-indħil parlamentari fil-ġudikatura. Barra minn hekk, il-liġi tal-amnestija taqleb għaxar snin ta’ proċessi u sentenzi li jaffettwaw madwar elf persuna.

“Illum, is-Soċjalisti Ewropej għandhom l-opportunità li juru li d-difiża tal-valuri Ewropej, bħall-istat tad-dritt, hija 'l fuq mill-ideoloġija tagħhom, l-interessi partiġġjani tagħhom u l-interessi personali tas-soċjalista Pedro Sanchez, president tal-familja politika tagħhom internazzjonalment. Nappellaw lis-soċjalisti u lill-mexxejja Ewropej kollha, bħall-Kanċillier Scholz, biex jiddefendu l-istat tad-dritt fl-Ewropa. Għall-Grupp PPE, id-difiża tal-istat tad-dritt, il-libertà u l-ugwaljanza hija ta’ importanza kbira, irrispettivament minn min ikun fil-poter. Il-Grupp PPE dejjem għamel dan. Nitolbu li s-soċjalisti ma japplikawx standards doppji. Il-mistoqsija l-kbira llum hi fejn is-Soċjalisti Ewropej qed jiddefendu l-istat tad-dritt fi Spanja?” staqsiet Dolors Montserrat MEP, Viċi President u Kap tad-Delegazzjoni Spanjola tal-Grupp PPE.

L-MEP Paulo Rangel, Viċi-Chairman tal-Grupp PPE, saħaq li "l-ftehim tal-gvern Sánchez jikser l-istat tad-dritt u jattakka l-indipendenza tal-ġudikatura. Fil-Parlament Ewropew u fl-Ewropa kollha, irridu nappoġġaw lill-Ispanjoli li qed jiġġieldu għall- valuri tat-tranżizzjoni demokratika!Din mhix battalja partiġġjana;hija battalja għal valuri universali.Nittamaw, b'mod partikolari, li s-Soċjalisti Ewropej u l-Ħodor ikunu konsistenti u japplikaw l-istess kriterji għall-każ ta' Spanja kif applikaw huma lejn il-Polonja u l-Ungerija."

“Politikant li jagħti impunità lill-alleati tiegħu biex isir Prim Ministru nnifsu. Din hija impunità bi skambju għal voti. L-istituzzjonijiet Ewropej, inkluż dan il-Parlament, li huwa impenjat għall-integrità tal-istat tad-dritt, għandhom jaġixxu b’mod oġġettiv, u jkunu jafu li dak li ma jkunx permess fi kwalunkwe Stat Membru ieħor, kemm jekk ikun ir-Rumanija, l-Ungerija, il-Polonja, jew is-Slovakkja, ma jistax ikunu ammissibbli fi Spanja,” assigura l-MEP Javier Zarzalejos, membru tal-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili, Ġustizzja u Affarijiet Interni tal-Parlament Ewropew.

“Huwa ta’ dispjaċir ħafna li tara li l-Prim Ministru Sánchez ta dahru għal kollox lill-kunċett ta’ ġudikatura indipendenti. Minflok jappoġġa s-separazzjoni tal-poteri, qed jappoġġa bis-sħiħ il-poter tas-separazzjoni fi Spanja,” temm jgħid Jeroen Lenaers MEP, il-kelliem tal-Grupp PPE fil-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, Ġustizzja u Affarijiet Interni.

L-għaqdiet professjonali kollha tal-ġudikatura, kif ukoll rappreżentanti tan-negozji u tat-trejdjunjins, ukoll damu l-allarm dwar dawn il-patti.

Nota lill-edituri

Il-Grupp tal-PPE huwa l-akbar grupp politiku fil-Parlament Ewropew b'178 Membru mill-Istati Membri kollha.

Kontenut relatat