Retsstaten i fare i Spanien

22.11.2023 15:47

Retsstaten i fare i Spanien

Vigtig note
Dette dokument er automatisk oversat
Vis original udgaven
Demonstration mod amnesti i Spanien

EPP-gruppen opfordrer Europa-Kommissionen til at vurdere, om betingelserne i aftalen mellem den spanske socialdemokratiske premierminister Pedro Sánchez og det catalanske separatistparti 'Junts' (NA), ledet af MEP Carles Puigdemont, udgør en klar overtrædelse af retsstatsprincippet og princippet om magtens tredeling.

Forud for dagens plenardebat advarede formanden for EPP-gruppen, Manfred Weber, MEP, om, at "det, der sker i Spanien, ikke er et partipolitisk spørgsmål; det er et spørgsmål om retsstatsprincippet. Når korruption, vold og endda terrorisme går ustraffet hen, er retsstatsprincippet brudt. Når der nedsættes særlige parlamentariske udvalg til at undersøge dommere og uafhængige domstole, er retsstaten brudt. Sánchez har al mulig ret til at danne regering, men ikke til at bryde retsstatsprincippet."

EPP-gruppen ønsker at gøre det klart, at retsstatens principper ikke er til forhandling i EU, og slet ikke for at få de stemmer, der er nødvendige for at danne et regeringsflertal. Desuden mener EPP-gruppen, at nogle af punkterne i regeringsaftalen er i åbenlys modstrid med retsstatsprincippet. Det drejer sig bl.a. om indførelsen af princippet om "lawfare" i alle retsafgørelser, hvilket åbner døren for parlamentarisk indblanding i retsvæsenet. Derudover omstøder amnestiloven et årti med retssager og domme, der berører omkring tusind mennesker.

"I dag har de europæiske socialdemokrater mulighed for at demonstrere, at forsvaret af europæiske værdier, såsom retsstatsprincippet, står over deres ideologi, deres partiinteresser og de personlige interesser hos socialisten Pedro Sanchez, præsident for deres politiske familie internationalt. Vi opfordrer alle socialister og europæiske ledere, som kansler Scholz, til at forsvare retsstatsprincippet i Europa. For EPP-gruppen er forsvaret af retsstatsprincippet, frihed og lighed altafgørende, uanset hvem der sidder på magten. Det har EPP-gruppen altid gjort. Vi kræver, at socialister ikke anvender dobbelte standarder. Det store spørgsmål i dag er, hvor er de europæiske socialdemokrater, der forsvarer retsstatsprincippet i Spanien?" spurgte Dolors Montserrat MEP, næstformand og leder af den spanske delegation i EPP-gruppen.

Paulo Rangel MEP, næstformand for EPP-gruppen, understregede, at "Sánchez-regeringens aftale krænker retsstatsprincippet og angriber domstolenes uafhængighed. I Europa-Parlamentet og i hele Europa må vi støtte de spaniere, der kæmper for værdierne i den demokratiske overgang! Dette er ikke en partipolitisk kamp; det er en kamp for universelle værdier. Vi håber især, at de europæiske socialdemokrater og De Grønne vil være konsekvente og anvende de samme kriterier i Spaniens tilfælde, som de anvendte i Polen og Ungarn."

"En politiker, der giver straffrihed til sine allierede for selv at blive premierminister. Det er straffrihed i bytte for stemmer. De europæiske institutioner, herunder Europa-Parlamentet, som er forpligtet til at sikre retsstatens integritet, skal handle objektivt og vide, at det, der ikke ville være tilladt i nogen anden medlemsstat, det være sig Rumænien, Ungarn, Polen eller Slovakiet, ikke kan tillades i Spanien," forsikrede Javier Zarzalejos, medlem af Europa-Parlamentets udvalg for borgerlige frihedsrettigheder, retlige og indre anliggender.

"Det er meget trist at se, at premierminister Sánchez fuldstændig har vendt ryggen til konceptet om et uafhængigt retsvæsen. I stedet for at støtte magtens tredeling, støtter han fuldt ud magtens tredeling i Spanien," konkluderede Jeroen Lenaers, MEP og talsmand for EPP-gruppen i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender.

Alle de professionelle sammenslutninger inden for retsvæsenet, såvel som repræsentanter for erhvervslivet og fagforeninger, har også slået alarm over disse pagter.

Note til redaktører

EPP-gruppen er den største politiske gruppe i Europa-Parlamentet med 178 medlemmer fra alle EU medlemslande.

Andet relateret indhold