Publikacje: SPRAWY WEWNĘTRZNE I PRAWNE

Read or download our latest publications to learn about our Group, our position on European Parliament legislative and policy issues and more.

Child Rights
publikacje 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00
SPRAWY WEWNĘTRZNE I PRAWNE

Stanowisko Grupy EPL w sprawie Praw Dziecka

I. Wprowadzenie „(...) Unia umacnia i propaguje swoje wartości i interesy oraz wnosi wkład w ochronę swoich obyw...

Combat Organised Crime
publikacje 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00
SPRAWY WEWNĘTRZNE I PRAWNE

Stanowisko w Sprawie Metod Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej w Unii Europejskiej

Wprowadzenie Przestępczość zorganizowana to...

publikacje 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00
SPRAWY ZAGRANICZNE SPRAWY WEWNĘTRZNE I PRAWNE

Stanowisko Grupy Europejskiej Partii Ludowej w sprawie azylu i migracji

Przedmowa do wydania drugiego W kwietniu 2020 r. Grupa EPL przyjęła k...