Konkluzje Grupy EPL Komitetu Specjalnego ds. Sztucznej Inteligencji w Erze Cyfrowej (AIDA)

13.05.2024

Konkluzje Grupy EPL Komitetu Specjalnego ds. Sztucznej Inteligencji w Erze Cyfrowej (AIDA)

Ważna uwaga
Ten dokument został przetłumaczony automatycznie
Pokaż oryginalną wersję
Publikacja picture

Postęp w rozwoju sztucznej inteligencji zapoczątkował nową rewolucję przemysłową. Wpłynie ona na nasze kariery, opiekę zdrowotną, obronność itp. W odpowiedzi na te transformacyjne wyzwania Parlament Europejski powołał AIDA, Specjalną Komisję ds. Sztucznej Inteligencji w Erze Cyfrowej, w której członkowie Grupy EPL odegrali znaczącą rolę. Zalecenia polityczne przedstawione w raporcie AIDA są zwieńczeniem dwóch lat intensywnej pracy.

Publikację można pobrać na tej stronie.

więcej na temat