Budżet UE: dodatkowe miliony na projekty pilotażowe

18.10.2023 12:51

Budżet UE: dodatkowe miliony na projekty pilotażowe

Ważna uwaga
Opinie wyrażone na tej stronie są opiniami Klubu i nie zawsze odzwierciedlają opinie całej Grupy
MFF (109177)

Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie budżetu na rok 2024. Dzięki staraniom europosłów delegacji PO - PSL, udało się w nim zabezpieczyć środki na nowe inicjatywy pilotażowe i działania przygotowawcze, które w kolejnych latach będą realizowane przy współpracy z Komisją Europejską. To istotny krok w kierunku rozwiązywania problemów, które dotychczas nie otrzymywały wsparcia ze środków Unii Europejskiej. Ponadto, zabezpieczone zostały też środki na kontynuację inicjatyw, które już wykazały swą skuteczność.

Stanowisko PE zakłada przeznaczenie blisko 10 milionów euro na inicjatywy polskich europosłów, spośród ogólnego budżetu wynoszącego 107 milionów euro na wszystkie projekty. Poniżej lista zaproponowanych projektów:

Jan Olbrycht:

Działanie przygotowawcze „Zharmonizowane statystyki pożarowe jako narzędzie wzmocnienia ogólnoeuropejskich wysiłków na rzecz bezpieczeństwa pożarowego” (1,5mln euro)

Działanie przygotowawcze jest kontynuacją udanego projektu pilotażowego UE FireStat mającego na celu wdrożenie przez UE zharmonizowanego podejścia do statystyk dotyczących pożarów, których ofiary stanowią około 2% przypadkowych zgonów w UE. Projekt ten był odpowiedzią na badania Komisji Europejskiej, która zidentyfikowała istotną lukę w danych na temat bezpieczeństwa pożarowego i ofiar pożarów w budynkach oraz wskazała na problem braku metodologii gromadzenia danych w UE na ten temat. Dzięki działaniu przygotowawczemu zostaną uzupełnione luki w danych dotyczących pożarów, co znacząco wesprze ogólnoeuropejskie wysiłki na rzecz bezpieczeństwa pożarowego. Projekt pozwoli także stworzyć bazę wiarygodnych danych, co umożliwi skuteczną ocenę i pomoc w wymianie najlepszych praktyk między państwami członkowskimi. Działanie przygotowawcze będzie kontynuowane przez okres trzech lat.

Tomasz Frankowski:

Kontynuacja projektu "Sport supports"- doraźne programy wsparcia w sporcie dla młodzieży (2mln euro)

Celem tego projektu pilotażowego jest stworzenie sportowych programów w kontekście kryzysu humanitarnego, takiego jak wojna w Ukrainie, w celu ułatwienia przezwyciężenia traumy, adaptacji do nowych środowisk i tworzenia więzi z tymczasowymi społecznościami goszczącymi.  Ten projekt pilotażowy koncentruje się na zachęcaniu dzieci i młodzieży do integracji ze społecznością krajów przyjmujących poprzez uczestnictwo w sesjach sportowych.

Kontynuacja projektu "Unia Europejska – centrum wolności mediów" (2,94mln euro)

Projekt ma na celu promowanie pluralizmu mediów w krajach dotkniętych kryzysem, również w czasie, gdy dziennikarze i media pracują na emigracji. Szerszym celem jest pomoc tym krajom w ich demokratycznych aspiracjach, w których niezależne media odgrywają kluczową rolę. Celem jest stworzenie odpowiednich ośrodków wsparcia dla niezależnych mediów i dziennikarzy z Ukrainy, Rosji i Białorusi, którzy przenieśli się i pracują z państw członkowskich, tak by mogli kontynuować swoją pracę.

Magdalena Adamowicz:

Działanie przygotowawcze „Europejskie Obserwatorium do walki z dezinformacją” (3,15mln euro)

Działanie przygotowawcze stanowi kontynuację wdrażanego z sukcesami nowatorskiego projektu skoncentrowanego na analizie, monitorowaniu pochodzenia, rozwoju i rozpowszechniania dezinformacji. W ramach działania badacze, we współpracy z dziennikarzami, osobami weryfikującymi fakty oraz ekspertami w dziedzinie dezinformacji, ekosystemu medialnego i psychologii, zidentyfikują wzorce tworzenia pozytywnych, konstruktywnych narracji, które mogą pomóc w depolaryzacji coraz bardziej spolaryzowanej debaty publicznej. Projekt dostarczy również potrzebnych danych ilościowych i jakościowych na temat dezinformacji oraz zdefiniuje konkretne zalecenia dotyczące koniecznych działań i najlepszych praktyk nakierowanych na zwalczanie dezinformacji w sferze publicznej.

Stanowisko ws. budżetu przyjęte dziś przez Parlament Europejski rozpocznie tzw. proces koncyliacji czyli trzytygodniowych rozmów „pojednawczych” z Radą, których głównym celem będzie osiągnięcie porozumienia na czas, tak aby przyszłoroczny budżet został poddany pod głosowanie w Parlamencie i podpisany przez jego przewodniczącą przed końcem roku.

Dla Prasy

Grupa EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim skupiającą 177 posłów i posłanek ze wszystkich państw członkowskich

więcej na temat