OPINIE WYRAŻONE NA TEJ STRONIE SĄ OPINIAMI DELEGACJI I NIE ZAWSZE ODZWIERCIEDLAJĄ OPINIE CAŁEJ GRUPY
Marathon Runners [nid:48961]

Europosłowie Komisji Kultury i Edukacji (CULT) przyjęli dziś sprawozdanie o unijnej polityce sportu. Posłowie podkreślają w nim pozytywną rolę jaką sport może odegrać zarówno w odbudowywaniu gospodarek i relacji społecznych po pandemii jak również w utrzymywaniu zdrowia również tych najmłodszych. Większa widoczność polityki sportowej, wzmocniona współpraca między instytucjami oraz sektorem sportu oraz koordynacja między nimi są receptą do sukcesu na kolejną dekadę.  

„Sport i jego wartości potrzebują większej widoczności i działań w UE. Uważamy, że żeby usprawnić politykę sportową w przyszłości konieczna jest współpraca wszystkich organizacji zaangażowanych w sport i instytucji państwowych. Powinny one wypracować wspólnie, wspólne założenia i spójny plan działań. Sport powinien być ponownie w portfolio odpowiedzialnego komisarza UE, a Komisja Europejska powinna wyznaczyć osobnego koordynatora ds. sportu" - wyjaśnia Tomasz Frankowski, były członek polskiej reprezentacji piłkarskiej i autor dokumentu.

Tomasz Frankowski podkreśla, że sport powinien służyć i przynosić korzyści wszystkim, nie tylko zawodowcom. Dlatego w sprawozdaniu europosłowie opowiadają się za większym finansowaniem sportów na poziomie lokalnym oraz redystrybucją środków między sportem zawodowym i amatorskim. Wsparcie sektora sportowego powinno obejmować między innymi programy edukacyjne i społeczne dla zawodników, trenerów i personelu sportowego, a także inwestycje w sprzęt i infrastrukturę.

"Głównym wyznaniem jest rozwijanie europejskiego modelu sportu i chronienie go przed zagrożeniami takimi jak Superliga. Dziś wysyłamy bardzo jasny komunikat. Sport jest prawem każdego człowieka. Musimy zadbać o to, by był bezpieczny, dostępny, integracyjny i równy dla wszystkich. Musimy osiągnąć właściwą równowagę między realizacją komercyjnych interesów, a funkcjami społecznymi sportu" - podkreśla Tomasz Frankowski.

Europoseł zwraca również uwagę na korzyści płynące z uprawiania sportu przez dzieci. "W obliczu narastających problemów związanych z otyłością i brakiem aktywności, zwłaszcza wśród młodych ludzi, sugerujemy zajęcia z aktywności fizycznej w szkołach i poza nimi codziennie” - mówi. 

Europosłowie skrytykowali jednocześnie plany organizowania Pucharu Świata w Piłce nożnej co dwa lata i sprzeciwili się organizowaniu dużych wydarzeń sportowych w państwach, w których łamane są prawa człowieka. „Sport nie powinien służyć dyktatorom” - powiedział Tomasz Frankowski.

 

Dokument zostanie poddany pod głosowanie całego Parlamentu na sesji plenarnej w listopadzie.  

DLA PRASY

Grupa EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim skupiającą 179 posłów i posłanek ze wszystkich państw członkowskich

więcej na temat