NRL odrzucone - wygrał zdrowy rozsądek

27.06.2023 11:34

NRL odrzucone - wygrał zdrowy rozsądek

Ważna uwaga
Opinie wyrażone na tej stronie są opiniami Klubu i nie zawsze odzwierciedlają opinie całej Grupy
Aerial panorama over picturesque river valley meandering between rolling hills of patchwork pasture, agricultural crops, rural homes and green summer landscape

Europosłowie z Komisji Środowiska PE odrzucili dzisiaj w głosowaniu propozycję Komisji Europejskiej w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych (Nature Restoration Law).

„Grupa EPL odniosła dzisiaj duży sukces, ale przede wszystkim wygrał zdrowy rozsądek” powiedział po głosowaniu Adam Jarubas (EPL PSL). Jego zdaniem prawo to, które ma być podstawą polityki bioróżnorodności w UE, zostało źle przygotowane i powinno zostać ponownie przeanalizowane przez Komisję Europejską.

„Komisja Europejska, tu przede wszystkim apeluję do wiceprzewodniczącego Timmermansa, powinna skorzystać z okazji i wycofać projekt jeszcze przed głosowaniem plenarnym” - dodał.

Przeciwko rozporządzeniu opowiedziały się już trzy komisje PE - rolnictwa, rybołówstwa oraz prowadząca sprawozdanie Komisja Środowiska. Zdaniem posłów Grupy EPL, którzy wnosili o odrzucenie propozycji, projekt rozporządzenia został źle przygotowany, nie daje pewności prawnej ani inwestorom, ani władzom państw członkowskich. Może negatywnie wpłynąć na ceny oraz dostępność żywności oraz zablokować rozwój odnawialnych źródeł energii.

„Uważamy że odbudowa zasobów przyrodniczych jest konieczna, ale w tym rozporządzeniu znalazło się zbyt dużo błędów, które mogą zablokować zieloną transformację UE i negatywnie wpłynąć na rolnictwo” - powiedział Adam Jarubas.

EPL wielokrotnie zgłaszała do Komisji Europejskiej wnioski o przeprowadzenie dodatkowych analiz wpływu m.in na rolnictwo. Komisja Europejska nigdy takich analiz nie przedstawiła. Na tydzień przed głosowaniem do Rady i do PE został wysłany ‘non-paper’ w którym KE zgadza się na pewne ustępstwa, pośrednio przyznając się do błędów popełnionych przy tworzeniu projektu rozporządzenia. „Na obecnym etapie jednak jest to spóźniona reakcja, niepozwalająca Parlamentowi i Radzie na wyciągnięcie odpowiednich wniosków. Tylko wycofanie tego projektu i poprawienie go przez Komisję Europejską może doprowadzić do usunięcia błędnych zapisów” - podkreślił Adam Jarubas.

Dla Prasy

Grupa EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim skupiającą 177 posłów i posłanek ze wszystkich państw członkowskich

więcej na temat