Unijna ochrona dziennikarzy i społeczników przed bezpodstawnymi pozwami staje się faktem – Parlament Europejski zatwierdził dyrektywę anty-SLAPP

27.02.2024 16:56

Unijna ochrona dziennikarzy i społeczników przed bezpodstawnymi pozwami staje się faktem – Parlament Europejski zatwierdził dyrektywę anty-SLAPP

Ważna uwaga
Opinie wyrażone na tej stronie są opiniami Klubu i nie zawsze odzwierciedlają opinie całej Grupy
SLAPPs (122452)

„Media mają służyć rządzonym, nie rządzącym. To społeczeństwo ma kontrolować władzę, a nie władza ma decydować co społeczeństwo może wiedzieć” – mówi posłanka do Parlamentu Europejskiego Magdalena Adamowicz, negocjatorka dyrektywy z ramienia Europejskiej Partii Ludowej, największej frakcji politycznej w PE. „Dlatego musimy wreszcie zapewnić pełną ochronę dziennikarzy i społeczników przed bezpodstawnymi lub stanowiącymi nadużycie postępowaniami sądowymi, tzw. SLAPP” – dodaje Adamowicz.

Parlament Europejski zatwierdził dziś w głosowaniu plenarnym porozumienie osiągnięte z przedstawicielami rządów Państw UE ws. unijnej dyrektywy anty-SLAPP.

„To wypełnienie jednego z zadań, które sobie postawiłam na początku obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego” – przyznaje Magdalena Adamowicz.

Dyrektywa określa minimalne standardy ochrony osób fizycznych i prawnych uczestniczących w debacie publicznej przed postępowaniami sądowymi, które stanowią nadużycie i mają ich uciszyć oraz wprowadza możliwość nakładania przez państwa członkowskie kar na tych, którzy nadużywają systemu sądownictwa w celu tłumienia debaty publicznej. Dla zapewnienia jak największej skuteczności dyrektywy Parlament Europejski przeforsował m.in zapisy umożliwiające oddalenia przez sąd na jak najwcześniejszym etapie bezpodstawnych roszczeń.

„W każdej redakcji wolnych mediów i w każdej obywatelskiej organizacji strażniczej (ang. watchdog) dziś będzie święto, bo nasza demokracja zaczyna się uzbrajać przeciw władzy, która zapomina kto kogo ma kontrolować” – cieszy się Magdalena Adamowicz. „Ale to dopiero początek, bo teraz unijną dyrektywę trzeba należycie wdrożyć do prawa krajowego, a potem na jej podstawie taką samą ochroną objąć postępowania wewnątrzkrajowe” – podkreśla Adamowicz i dodaje: „Nie zapominajmy bowiem, że ta dyrektywa dotyczy jedynie postępowań transgranicznych, czyli przed nami praca, żeby SLAPPy wewnątrzkrajowe zostały zakazane na gruncie prawa krajowego. Teraz mając uzgodnienie unijne i nowy, prowolnościowy rząd, łatwiej będzie wprowadzić analogiczną ochronę dziennikarzy i społeczników wewnątrz naszego kraju, aby skończył się koszmar pozwów zalewających codziennie całymi stosami redakcje wolnych mediów, które ośmieliły się patrzeć władzy na ręce”.

Dyrektywa wejdzie w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Państwa członkowskie będą miały 2 lata na jej transpozycję do prawa krajowego. „Liczę, że w Polsce ten proces przebiegnie sprawnie, szybko i dodatkowo rozszerzy ochronę anty-SLAPP z postępowań transgranicznych na postępowania wewnątrzkrajowe i Polska stanie się europejskim wzorem ochrony wolności słowa i obywatelskiej kontroli władzy” – kończy Magdalena Adamowicz.

Dla Prasy

Grupa EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim skupiającą 178 posłów i posłanek ze wszystkich państw członkowskich

więcej na temat