Budżet UE na 2021 rok przyjęty!

18.12.2020 17:32

Budżet UE na 2021 rok przyjęty!

Ważna uwaga
Opinie wyrażone na tej stronie są opiniami Klubu i nie zawsze odzwierciedlają opinie całej Grupy
MFF [nid:109177]

Parlament Europejski przyjął dzisiaj projekt unijnego budżetu na przyszły rok. Oznacza to, że Unia Europejka od 1 stycznia będzie mogła nie tylko kontynuować wdrażanie dotychczasowych unijnych programów, ale również rozpocząć nowe programy zgodnie z ustalonymi priorytetami, takie jak Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, czy Program UE dla zdrowia.

“Dzięki temu, że Parlament Europejski i państwa członkowskie zatwierdziły Wieloletnie Ramy Finansowe, czyli długoletni budżet UE na kolejne 7 lat (2021-2027), było możliwe dokończenie prac nad przyszłorocznym budżetem Unii. Cieszę się, że już od 2021 roku ważne programy europejskie takie jak Program UE dla zdrowia, Erasmus+ czy Horyzont Europa będą miały zwiększony budżet, dzięki wcześniej wynegocjowanym podwyżkom w ramach Wieloletnich Ram Finansowych. Ponadto niezakłócona będzie kontynuacja wypłat dla rolników czy samorządów, w ramach polityki spójności” - powiedział Jan Olbrycht, wiceprzewodniczący Grupy EPL i główny negocjator porozumienia z ramienia Parlamentu Europejskiego.

Z powodu braku porozumienia w sprawie WRF formalne porozumienie w sprawie budżetu UE na 2021 r. nie było możliwe w ramach zwykłego okresu pojednawczego, który zakończył się 7 grudnia. Wypracowane natomiast porozumienie polityczne pomiędzy przedstawicielami Parlamentu Europejskiego i Rady było podstawą dla Komisji Europejskiej do przedstawienia drugiego projektu budżetu. Instytucje ustaliły, iż drugi projekt budżetu zostanie przyjęty bez poprawek, po to aby mógł zostać przegłosowany przez obie instytucje jeszcze w tym roku i mógł wejść w życie od 1 stycznia 2021 r.

Dzięki staraniom posłów delegacji PO - PSL zapewniono w nim pieniądze na nowe, pilotażowe działania, które w kolejnych latach będą realizowane przy współpracy z Komisją Europejską. To pomysły na proponowanie rozwiązań czy nowych programów, które do tej pory nie były wspierane ze środków EU.

Poniżej lista proponowanych przez polskich europosłów projektów:

* Tomasz Frankowski

Budżet -- ok. 7,5 mln euro:

Amatorskie programy sportowe i innowacja infrastruktury. Celem projektu jest zapewnienie inwestycji pozwalających na realizację miękkich programów i wdrożenie nowej (małej) infrastruktury sportowej;

Sport jako narzędzie integracji społecznej uchodźców. Celem projektu jest określenie  najlepszych praktyk w Europie i modelowanie programów w państwach trzecich, które ułatwią integrację uchodźców poprzez piłkę nożną. W ramach projektu utworzona zostanie także  platforma do rozpowszechniania opracowanej praktyki i strategiczny plan jej wdrażania w całej Europie.

Writing European. Celem tego nowego działania jest szybkie ożywienie sektora audiowizualnego, który poważnie ucierpiał w wyniku wybuchu epidemii COVID-19. Projekt zakłada bezpośrednie wspieranie procesu twórczego, a zwłaszcza pisania i tworzenia europejskich seriali telewizyjnych, które mają w przyszłości stać się koprodukcjami europejskimi.

Wsparcie dla sektora gier komputerowych. Gry komputerowe są nie tylko rosnącą potęgą gospodarczą i kulturalną, ale także nowym medium społecznym, które ma ogromny wpływ na młode pokolenie. Obserwując dane wpływów z gier video, wydaje się dość pilne, aby rządy i decydenci polityczni lepiej je zrozumieli i dowiedzieli się, jak Europa mogłaby odgrywać bardziej aktywną rolę nie tylko w ich stosowaniu, ale także w ich tworzeniu.

* Jerzy Buzek

Budżet  -- 1,35 mln euro

Sztuczna inteligencja w leczeniu nowotworów u dzieci. Celem projektu jest zwiększanie roli sztucznej inteligencji w leczeniu nowotworów u najmłodszych pacjentów, poprzez wykorzystanie technologii AI w diagnostyce tych chorób. Pozwoli to na rozwój skuteczniejszych terapii oraz usprawni wymianę danych i najlepszych praktyk w tej dziedzinie między państwami unijnymi.

* Magdalena Adamowicz

Budżet  -- 1,2 mln euro

Europejskie Obserwatorium Narracji dla walki z dezinformacją związaną z koronawirusem. Celem projektu jest przeanalizowanie i zrozumienie przepływu narracji przekazywanych w związku z pandemią COVID19 w celu zapobiegania rozprzestrzeniania nieprawdziwych informacji. Posłanka była również zaangażowana w przygotowanie projektu Funduszu wsparcia dla niezależnych dziennikarzy śledczych i mediów w celu zapewnienia wolności mediów w UE, na rzecz którego zaproponowano 900 tys. euro.  

Dla Prasy

Grupa EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim skupiającą 187 posłów i posłanek ze wszystkich państw członkowskich

więcej na temat