Casa posiluje závazek posílit práva osob se zdravotním postižením v celé EU

20.02.2024 9:28

Casa posiluje závazek posílit práva osob se zdravotním postižením v celé EU

Důležité upozornění
Názory v této části jsou názory národní delegace a nemusí být vždy v souladu se stanoviskem celého poslaneckého klubu.
Důležité upozornění
Tento dokument byl přeložen automaticky.
Zobrazit původní verzi
David Casa, poslanec Evropského parlamentu

Poslanec Evropského parlamentu David Casa se nedávno setkal s Maltskou federací organizací osob se zdravotním postižením (MFOPD), aby podpořil inkluzivitu a přístupnost pro osoby se zdravotním postižením. Cílem setkání, které vedl Marthese Mugliette, předseda MFOPD, bylo podpořit dialog o zásadních otázkách, kterým čelí osoby se zdravotním postižením na Maltě a v celé Evropské unii.

Casa podrobně informoval o výsledcích nedávno schváleného průkazu osoby se zdravotním postižením EU a parkovacího průkazu EU, což jsou zásadní iniciativy, jejichž cílem je zajistit lepší mobilitu osob se zdravotním postižením. Dalšími kroky bylo usilovat o to, aby se v nadcházejících měsících hlasovalo o prozatímním znění a aby následovala účinná implementace ve všech členských státech.

Během setkání, které se konalo v maltském parlamentu, se k poslanci Casaovi připojila poslankyně Graziella Galeaová a zahrnovalo upřímnou diskusi zdůrazňující naléhavou potřebu řešit klíčové oblasti, od zlepšení přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením v zaměstnání až po zlepšení procesů zadávání veřejných zakázek na léky.

Poslanec Casa vyjádřil své odhodlání přijmout v těchto oblastech aktivní opatření a prohlásil: "Naše dnešní setkání zdůrazňuje, jak moc potřebujeme zintenzivnit naše společné úsilí o vytvoření inkluzivnější společnosti. Zaměříme-li se na přístupnost, integraci pracovní síly a úpravu postupů při zadávání zakázek na léky, můžeme výrazně zlepšit kvalitu života osob se zdravotním postižením. Jsem odhodlán spolupracovat s MZP a dalšími zúčastněnými stranami na tom, aby se tyto nezbytné změny staly v nadcházejících měsících skutečností."

Marthese Mugliette, předseda MFOPD, ocenil pokrok dosažený v oblasti práv osob se zdravotním postižením týkající se průkazu zdravotně postižených osob EU. "Jako federace se snažíme řešit širokou škálu podmínek a politik na podporu osob se zdravotním postižením. Oceňujeme úsilí europoslance Casy o zavedení průkazu zdravotně postiženého EU, zejména proto, že pilotní projekt skončil již před lety. Potřebujeme, aby toto silné zastoupení osob se zdravotním postižením pokračovalo, mají-li mít Malťané prospěch z hodnot EU, jimiž je rovnost, prostřednictvím lepší přístupnosti."

Casa se zavázala pokračovat ve spolupráci s MFOPD a příslušnými zúčastněnými stranami s cílem prosazovat práva a integraci osob se zdravotním postižením. Poděkoval Grazielle Galeaové za její pokračující práci v této oblasti na domácí půdě a ujistil, že PN bude ve svém úsilí pokračovat prostřednictvím společné práce zákonodárců a zúčastněných stran.

"Pouze díky tomuto společnému závazku dokážeme odstranit přetrvávající překážky, kterým osoby se zdravotním postižením stále čelí, a podpořit tak prostředí, v němž má každý možnost plně se zapojit do společnosti," uzavřel Casa.

Pro editory

Poslanecký klub ELS je se 177 poslanci ze všech členských států největším politickým uskupením Evropského parlamentu

Další informace

Ursula von der Leyen, President of the European Commission and David Casa MEP
news
Přečtěte si více
David Casa
news
Přečtěte si více
Ursula von der Leyen, President of the European Commission and David Casa MEP
news
Přečtěte si více
David Casa
news
Přečtěte si více
David Casa MEP
news
Přečtěte si více
David Casa, poslanec Evropského parlamentu
news
Přečtěte si více