Casa tugevdab pühendumust puuetega inimeste õiguste tugevdamisele kogu ELis

20.02.2024 9:28

Casa tugevdab pühendumust puuetega inimeste õiguste tugevdamisele kogu ELis

Oluline märkus
Siin esitatud rahvusdelegatsiooni seisukohad ei pruugi alati kattuda fraktsiooni kui terviku seisukohtadega
Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
Euroopa Parlamendi liige David Casa

Euroopa Parlamendi liige David Casa kohtus hiljuti Malta puuetega inimeste organisatsioonide föderatsiooniga (MFOPD), et edendada puuetega inimeste kaasamist ja ligipääsetavust. Kohtumine, mille eestvedajaks oli MFOPD president Marthese Mugliette, oli suunatud dialoogi edendamisele Malta ja kogu Euroopa Liidu puuetega inimeste ees seisvate kesksete küsimuste üle.

Casa tutvustas üksikasjalikult hiljuti kokkulepitud ELi puuetega inimeste kaardi ja ELi parkimiskaardi tulemusi, mis on mõlemad olulised algatused, mille eesmärk on tagada puuetega inimeste parem liikuvus. Järgmised sammud on töötada selle nimel, et esialgset teksti saaks lähikuudel jõuliselt hääletada ja et seda saaks tõhusalt rakendada kõikides liikmesriikides.

Malta parlamendis toimunud kohtumisel liitus Euroopa Parlamendi liikme Casa ja parlamendiliige Graziella Galea ning toimus avameelne arutelu, milles rõhutati tungivat vajadust tegeleda võtmevaldkondadega, alates puuetega inimeste juurdepääsu parandamisest tööjõule kuni ravimite hankemenetluste parandamiseni.

Euroopa Parlamendi liige Casa väljendas oma pühendumust võtta ennetavaid meetmeid nendes valdkondades, öeldes: "Meie tänane kohtumine tõstab esile, kui palju me peame suurendama oma ühiseid jõupingutusi, et luua kaasavam ühiskond. Keskendudes ligipääsetavusele, tööjõu integreerimisele ja ravimite hankemenetluste muutmisele, saame oluliselt parandada puuetega inimeste elukvaliteeti. Olen pühendunud koostööle MFOPD ja teiste sidusrühmadega, et need vajalikud muudatused lähikuudel teoks teha."

MFOPD president Marthese Mugliette kiitis ELi puuetega inimeste õiguste valdkonnas tehtud edusamme seoses ELi puuetega inimeste kaardiga. "Liiduna oleme pühendunud mitmesuguste tingimuste ja poliitikate käsitlemisele, et toetada puuetega inimesi. Me hindame Euroopa Parlamendi liikme Casa jõupingutusi ELi puuetega inimeste kaardi loomisel, eriti kuna katseprojekt lõppes aastaid tagasi. Me vajame seda tugevat puuetega inimeste esindatust, et see jätkuks, kui maltalased tahavad parema ligipääsetavuse kaudu saada kasu ELi võrdõiguslikkuse väärtustest."

Casa lubas jätkata koostööd MFOPD ja asjaomaste sidusrühmadega, et edendada puuetega inimeste õigusi ja integratsiooni. Ta tänas Graziella Galeat tema jätkuva töö eest riigisiseselt ning kinnitas, et PN jätkab oma jõupingutusi seadusandjate ja sidusrühmade ühise töö kaudu.

"Ainult selle ühise pühendumuse kaudu saame kõrvaldada püsivad takistused, millega puuetega inimesed ikka veel silmitsi seisavad, et edendada keskkonda, kus kõigil on võimalus täiel määral ühiskonnas osaleda," lõpetas Casa.

Teade toimetajatele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon 177 liikmega kõigist liikmesriikidest.

Muu seotud teave