Casa versterkt inzet voor versterking rechten gehandicapten in hele EU

20.02.2024 9:28

Casa versterkt inzet voor versterking rechten gehandicapten in hele EU

Belangrijke opmerking
Meningen die hier zijn geuit zijn de meningen van de nationale delegatie en weerspiegelen niet altijd de mening van de Groep als geheel 
Belangrijke opmerking
Dit document is automatisch vertaald.
Originele versie weergeven
David Casa, lid van het Europees Parlement

In een poging om inclusiviteit en toegankelijkheid voor mensen met een handicap te bevorderen, heeft Europarlementariër David Casa onlangs een ontmoeting gehad met de Malta Federatie van Organisaties van Mensen met een Handicap (MFOPD). De bijeenkomst, geleid door Marthese Mugliette, voorzitter van de MFOPD, was gericht op het bevorderen van de dialoog over de belangrijkste kwesties waar personen met een handicap in Malta en in de hele Europese Unie mee te maken hebben.

Casa gaf een overzicht van de resultaten van de onlangs overeengekomen EU gehandicaptenkaart en EU parkeerkaart, beide cruciale initiatieven voor een betere mobiliteit voor mensen met een handicap. De volgende stappen waren het werken aan een krachtige stemming over de voorlopige tekst in de komende maanden en de follow-up met een effectieve implementatie in alle lidstaten.

Tijdens de bijeenkomst in het Maltese parlement werd Europarlementariër Casa vergezeld door parlementslid Graziella Galea. Er vond een openhartige discussie plaats waarin de dringende noodzaak werd onderstreept om belangrijke gebieden aan te pakken, van het verbeteren van de toegankelijkheid voor mensen met een handicap in de beroepsbevolking tot het verbeteren van inkoopprocessen voor medicijnen.

Europarlementariër Casa gaf aan zich te willen inzetten voor proactieve maatregelen op deze gebieden: "Onze bijeenkomst van vandaag laat zien hoezeer we onze gezamenlijke inspanningen moeten opvoeren om een meer inclusieve samenleving te creëren. Door ons te richten op toegankelijkheid, integratie van werknemers en aanpassing van de inkoopprocedures voor medicijnen, kunnen we de kwaliteit van leven voor mensen met een handicap aanzienlijk verbeteren. Ik ben vastbesloten om samen te werken met de MFOPD en andere belanghebbenden om deze noodzakelijke veranderingen in de komende maanden te realiseren."

Marthese Mugliette, voorzitter van de MFOPD, prees de vooruitgang die is geboekt op het gebied van gehandicaptenrechten met betrekking tot de EU Gehandicaptenkaart. "Als federatie zetten wij ons in om een breed scala aan voorwaarden en beleid aan te pakken om mensen met een handicap te ondersteunen. We waarderen de inspanningen van Europarlementariër Casa om de EU Gehandicaptenkaart op te zetten, vooral omdat het proefproject jaren geleden ten einde kwam. We hebben deze sterke vertegenwoordiging van mensen met een handicap nodig om door te gaan als Maltese mensen willen profiteren van de EU-waarden van gelijkheid door betere toegankelijkheid."

Casa beloofde te blijven samenwerken met de MFOPD en relevante belanghebbenden om de rechten en integratie van mensen met een handicap te bevorderen. Hij bedankte Graziella Galea voor haar voortdurende werk op dit gebied in eigen land en verzekerde dat de PN haar inspanningen zou voortzetten via het gezamenlijke werk van wetgevers en belanghebbenden.

"Alleen door deze gezamenlijke inzet kunnen we de hardnekkige barrières slechten waar mensen met een handicap nog steeds mee te maken hebben, om een omgeving te bevorderen waarin iedereen de kans heeft om volledig deel te nemen aan de samenleving," besloot Casa.

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 177 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud