Žiadne hranice v Európe pre ľudí so zdravotným postihnutím

11.01.2024 9:00

Žiadne hranice v Európe pre ľudí so zdravotným postihnutím

Dôležité upozornenie
Tento dokument bol preložený automaticky.
Zobraziť pôvodnú verziu
Rodina s dvoma deťmi si užíva spoločný deň

"Sloboda pohybu je jedným z najdôležitejších práv v EÚ. Nie každý však môže toto právo plne využívať. Musíme zabezpečiť, aby 101 miliónov ľudí so zdravotným postihnutím v Európe mohlo žiť svoj život naplno. Urobme z Európy bez hraníc realitu pre ľudí so zdravotným postihnutím," hovorí poslanec Európskeho parlamentu David Casa, vyjednávač skupiny PPE pre európske preukazy zdravotne postihnutých a parkovacie preukazy.

Skupina PPE bude dnes hlasovať za zavedenie európskeho preukazu zdravotne postihnutých, ako aj za zlepšenie súčasného európskeho parkovacieho preukazu. To umožní ľuďom so zdravotným postihnutím prístup k osobitným podmienkam a zvýhodnenému zaobchádzaniu poskytovanému verejnými aj súkromnými službami v iných členských štátoch EÚ na rovnakom základe ako obyvatelia týchto krajín, ako aj zlepšenie ich parkovacích práv v celej Únii.

"To znamená lepšie príležitosti pre občanov EÚ so zdravotným postihnutím a dobrú správu pre naše hospodárstvo s väčším počtom mobilnejšej pracovnej sily. V duchu prístupnosti by sa mali karty vydávať a obnovovať bezplatne do 60 dní," zdôrazňuje Casa.

"Najdôležitejšie však je, aby občania EÚ skutočne poznali svoje práva. Preto vyzývame Komisiu, aby uskutočnila európsku kampaň na zvýšenie informovanosti a vytvorila prístupnú webovú stránku EÚ s informáciami o osobitných podmienkach jednotlivých štátov, zvýhodnenom zaobchádzaní a podmienkach parkovania," uzatvára Casa. Po dnešnom hlasovaní vo Výbore Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci sa rokovania s členskými štátmi môžu začať po oznámení mandátu na januárovom plenárnom zasadnutí.

Poznámky pre editorov

Poslanecký klub EĽS s 178 členmi zo všetkých členských štátov je najsilnejšia politická skupina v Európskom parlamente

iný relevantný obsah