Nové pravidlá EÚ pre umelú inteligenciu umožňujú inovácie a regulujú riziká

08.12.2023 23:41

Nové pravidlá EÚ pre umelú inteligenciu umožňujú inovácie a regulujú riziká

Dôležité upozornenie
Tento dokument bol preložený automaticky.
Zobraziť pôvodnú verziu
Umelá inteligencia

Nebojte sa umelej inteligencie, ale regulujte riziká. Umožnite inovácie, ale používajte ich zodpovedne. Práve za to bojovala skupina PPE pri rokovaniach, ktoré viedli k politickej dohode o Akte o umelej inteligencii medzi členskými štátmi EÚ, Európskym parlamentom a Európskou komisiou.

"Občania Európy od nás očakávali, že sa vzchopíme a budeme sa zaoberať týmito výkonnými novými technológiami. Dlhujeme im to splniť a som rád, že sa nám to podarilo. Znamená to záväzok EÚ formovať budúcnosť umelej inteligencie spôsobom, ktorý je v súlade s našimi hodnotami a chráni našich občanov. Tento nový zákon pomôže zabezpečiť, aby sa umelá inteligencia vyvíjala a používala zodpovedne a eticky a aby bola prínosom pre všetkých," zdôraznila poslankyňa Deirdre Cluneová, ktorá o zákone rokovala v mene skupiny PPE vo Výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. "Okrem toho, vzhľadom na potrebu dosiahnuť správnu rovnováhu medzi inováciami a reguláciou, najmä regulácia modelov založenia nie je vo svojej podstate proti inováciám. Naopak, môže podporiť dôveryhodnejší a spoľahlivejší ekosystém umelej inteligencie, ktorý podporuje zodpovedný rozvoj a priťahuje investície. Stanovením jasných usmernení a mechanizmov dohľadu môže EÚ vytvoriť priaznivé prostredie pre rozvoj UI a zabezpečiť, aby inovácie boli v súlade so spoločenskými hodnotami a etickými zásadami," uzavrel Clune.

AI zohráva v európskych ekonomikách a demokraciách čoraz významnejšiu úlohu. Skupina PPE preto chce, aby Európa stála na čele pri stanovovaní pravidiel pre globálne normy. Akt o umelej inteligencii je prvým samostatným súborom pravidiel svojho druhu na reguláciu rozširovania a používania umelej inteligencie.

"Ako skupina EPP sme v zákone o umelej inteligencii jasne zanechali svoju stopu. Teraz musíme zabezpečiť, aby všetko, na čom sme sa dohodli, fungovalo v praxi," povedal poslanec Európskeho parlamentu Axel Voss, ktorý v mene skupiny PPE rokoval o zákone vo Výbore pre občianske záležitosti. Opatrenia v zákone o umelej inteligencii sa budú uplatňovať len vtedy, ak budeme mať právnu istotu, harmonizované normy, jasné usmernenia a presadzovanie. Argumentovali sme proti nadmernej regulácii a presadzovali sme oveľa väčšiu flexibilitu v záujme modernizácie Európy. Musíme zabezpečiť, aby Európa zostala v oblasti umelej inteligencie konkurencieschopná. Máme povinnosť riešiť problémy v oblasti inovácií a nájsť spôsoby, ako zabezpečiť, aby Európa nezostala pozadu," zdôraznil Voss.

Poznámky pre editorov

Poslanecký klub EĽS s 178 členmi zo všetkých členských štátov je najsilnejšia politická skupina v Európskom parlamente

iný relevantný obsah