Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI - Poslanec/Poslankyňa EP

Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI

Krajina: Grécko

Strana: Nea Demokratia

Moje funkcie v Európskom parlamente:

  • Podpredsedníčka - Práva žien a rodová rovnosť
  • Členka - Medziskupina pre moria, rieky, ostrovy a pobrežné oblasti (SEARICA)
  • Členka - Medziskupina pre práva dieťaťa
  • Členka - Nea Demokratia
  • Členka - Turecko
  • Členka - Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
  • Členka - Doprava a cestovný ruch
  • Členka - Európsky parlament

My Positions in the group:

  • Podpredsedníčka - Pracovná skupina pre právne veci a vnútorné záležitosti
  • Členka - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

V procese

No result

iný relevantný obsah

No result

Fotogaléria

No result

Adresy

BRU:

SPINELLI 09E116 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

+32 (0)2 28 45232

BRU:

SPINELLI 09E116 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

+32 (0)2 28 45232

STR:

WEISS T09027 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex

+33 (0)3 88 1 75232