Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI

Euroopa Parlamendi saadik

Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI

How to contact me ?

twitter
vozemberg
instagram
vozemberg
facebook
vozemberg

Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI

Euroopa Parlamendi saadik
Kreeka
Nea Demokratia
BRUSSEL

SPINELLI 09E116 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

+32 (0)2 28 45232

STRASBOURG

WEISS T09027 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex

+33 (0)3 88 1 75232

BIO

Ta on sündinud Ateenas ja õppinud Ateena Ülikooli õigusteaduskonnas õigusteadust ja politoloogiat. Ta on advokaadina tegutsenud alates 1982. aastast, spetsialiseerudes kriminaal- ja perekonnaõigusele. Ta on osalenud paljudes olulistes, suurt ühiskondlikku huvi pakkuvates kohtuprotsessides, samuti 17. novembri ja ELA kuritegelike organisatsioonide vastastes kohtuprotsessides (terrorismivastased kohtuprotsessid), kus ta esindas ohvreid ja nende sugulasi.

Vozemberg tunneb erilist huvi võrdõiguslikkuse ja emaduse küsimuste vastu ning on naisorganisatsioonide Kallipatira ja Panathinaiki liige. Ta kuulub Kreeka kriminaalkolleegiumi ja on osalenud Kreeka justiitsministeeriumi seadusandlikus komitees.

Ta oli 15 aastat järjest valitud Ateena advokatuuri nõunik ja Euroopa advokatuuride ja õigusühingute nõukogu (CCBE) liige.

Ta kirjutab sageli päevapressis ja osaleb teledebattides poliitilist ja sotsiaalset ning teaduslikku huvi pakkuvatel teemadel. Ta korraldas ja juhtis Küprosel ka poliitiliste teledebattide sarja Küprose presidendivalimiste puhul.

Alates 2009. aasta oktoobrist kuni 2012. aasta maini oli ta Kreeka parlamendi liige.

Euroopa Parlamendi liige alates 2014. aastast.

Parlamendis olen :

  • Aseesimees - Naiste õigused ja sooline võrdõiguslikkus
  • Liige - merede, jõgede, saarte ja rannikualade (SEARICA) laiendatud töörühm
  • Liige - laste õiguste laiendatud töörühm
  • Liige - Nea Demokratia
  • Liige - Türgi
  • Liige - Kodanikuvabadused ning justiits- ja siseasjad
  • Liige - Transport ja turism
  • Liige - Euroopa Parlament

My Positions in the Group :

  • Aseesimees - Õigus- ja siseasjade töörühm
  • Liige - Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

My work in the European Parliament

Follow the links below to see my activities on the parliamentary website