Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI

евродепутат

Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI

How to contact me ?

Имейл

Send me an email
twitter
vozemberg
instagram
vozemberg
facebook
vozemberg

Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI

евродепутат
Гърция
Nea Demokratia
BRUSSEL

SPINELLI 09E116 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

+32 (0)2 28 45232

STRASBOURG

WEISS T09027 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex

+33 (0)3 88 1 75232

BIO

Родена е в Атина и учи право и политически науки в Юридическия факултет на Атинския университет. Практикува право от 1982 г., като специализира в областта на наказателното и семейното право. Участвала е в много важни съдебни процеси с подчертан обществен интерес, както и в съдебни процеси срещу престъпните организации от 17 ноември и ELA (процеси срещу тероризма), където е представлявала жертвите и техните роднини.

Г-жа Vozemberg проявява особен интерес към въпросите на равенството и майчинството и е член на женските организации Kallipatira и Panathinaiki. Тя членува в Гръцката асоциация на адвокатите по наказателни дела и е участвала в Законодателния комитет на гръцкото Министерство на правосъдието.

Избирана е за съветник в Атинската адвокатска колегия в продължение на 15 последователни години и е член на Съвета на адвокатските колегии и юридическите дружества в Европа (CCBE).

Често пише в ежедневната преса и участва в телевизионни дебати по въпроси от политически и социален интерес, както и от научен интерес. Организира и представя поредица от телевизионни политически дебати в Кипър по повод президентските избори в страната.

От октомври 2009 г. до май 2012 г. е член на гръцкия парламент.

Член на ЕП от 2014 г.

Позициите ми в Европарламента :

  • Заместник-председател - Права на жените и равенство между половете
  • Член - Интегрупа „Морета, реки, острови и крайбрежни райони“ (SEARICA)
  • Член - Интергрупа по правата на децата
  • Член - Nea Demokratia
  • Член - Турция
  • Член - Граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • Член - Транспорт и туризъм
  • Член - Европейски парламент

My Positions in the Group :

  • Заместник-председател - Работна група Правни въпроси и вътрешни работи
  • Член - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

My work in the European Parliament

Follow the links below to see my activities on the parliamentary website