Σχετικά με εμάς

 

Ευρωβουλευτές στο ημικύκλιο του Στρασβούργου

 

Λογότυπο του ΕΛΚ

Δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε μία πιο δυνατή Ευρώπη

Η  Κοινοβουλευτική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Κ.Ο. του ΕΛΚ) είναι η μεγαλύτερη και παλαιότερη ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι ρίζες μας φτάνουν μέχρι τους ιδρυτές της Ευρώπης - Robert Schuman, Alcide De Gasperi και Konrad Adenauer - και τα μέλη μας προέρχονται από όλα τα κράτη μέλη της Ευρώπης.

Μια κεντροδεξιά ομάδα, που δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε μια ισχυρότερη Ευρώπη, βασισμένη στους ανθρώπους της. Άλλωστε, ο λαός μας είναι η οικονομία μας και ο λαός της Ευρώπης είναι η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μία πιο ανταγωνιστική και δημοκρατική Ευρώπη, όπου οι άνθρωποι μπορούν να φτιάξουν τη ζωή τους όπως την επιθυμούν. Θέλουμε να δώσουμε σε όλους ίσες ευκαιρίες να επιτύχουν, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των οικογενειακών επιχειρήσεων, των μικρών επιχειρήσεων, των καινοτόμων, των εφευρετών, των ερευνητών, των επιστημόνων και των αυτοαπασχολούμενων. Αντίστοιχα, θέλουμε να παράσχουμε ένα δίχτυ ασφαλείας σε όποιον αγωνίζεται.

Αντιλαμβανόμαστε την ευρωπαϊκή ήπειρο σαν έναν τόπο όπου οι άνθρωποι ταξιδεύουν, κάνουν επιχειρήσεις, επενδύουν, μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο, αγοράζουν, πωλούν, συνεργάζονται και λειτουργούν ομαδικά. Εσείς;

Τοπικά εκλεγμένοι έτσι ώστε να εκπροσωπεύουμε τα συμφέροντά σας στην Ευρώπη

Όπως όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (MEPs), έτσι και οι βουλευτές της Κ.Ο. του ΕΛΚ εκλέγονται τοπικά από τους  ψηφοφόρους στο κράτος μέλος τους για να εκπροσωπεύσουν τα τοπικά συμφέροντα των πολιτών σε νομοθετικά και πολιτικά ζητήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οργανώνονται με βάση τον πολιτικό προσανατολισμό και όχι την χώρα και μπορούν να ανήκουν σε μία μόνο πολιτική ομάδα. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ είναι η μεγαλύτερη από τις επτά πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τα μέλη που εκλέξατε βρίσκονται εκεί για να εκπροσωπήσουν τα εθνικά σας συμφέροντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνάρτηση με την θέση της Κ.Ο. του ΕΛΚ.

Othmar Karas MEP in conversation with a Dad at the Open Days of the European Parliament in Brussels
Eva Maydell MEP and a boy on e-scooters