XXV. Výročný medzikultúrny dialóg skupiny EPP s cirkvami a náboženskými inštitúciami

02.05.2024

XXV. Výročný medzikultúrny dialóg skupiny EPP s cirkvami a náboženskými inštitúciami

View of the old town of Santiago de Compostela

XXV. Výročný medzikultúrny dialóg skupiny EPP s cirkvami a náboženskými inštitúciami sa konal 9. až 10. decembra 2023 v Santiagu de Compostela v Španielsku.

Konferencia mala názov "25 rokov dialógu: Prečo na dialógu záleží?" a bola rozdelená na tri zasadnutia:

Zasadnutie I.: Osobitné príspevky o úlohe dialógu s cirkvami a náboženskými spoločenstvami v súčasnosti

Zasadnutie II.: "Význam a dôležitosť dialógu: Dialóg v praxi"

III. zasadnutie: "Vplyv náboženstva v spoločnosti"

iný relevantný obsah