Grupa EPL domaga się pełnego dochodzenia w sprawie niewłaściwego wykorzystania funduszy UE przez hiszpański rząd socjalistyczny

13.03.2024 13:31

Grupa EPL domaga się pełnego dochodzenia w sprawie niewłaściwego wykorzystania funduszy UE przez hiszpański rząd socjalistyczny

Ważna uwaga
Ten dokument został przetłumaczony automatycznie
Pokaż oryginalną wersję
Maska na twarz i pakiet banknotów euro

Podczas dzisiejszej debaty na temat najnowszych zarzutów korupcji i niewłaściwego wykorzystania funduszy europejskich przez członków hiszpańskiego rządu socjalistycznego podczas pandemii, Grupa EPL wzywa do przeprowadzenia pełnego i przejrzystego dochodzenia w celu zidentyfikowania i postawienia przed sądem osób odpowiedzialnych.

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni faktami przedstawionymi w hiszpańskich mediach w sprawie "sprawy Koldo", które wskazują na możliwość poważnych nadużyć finansowych związanych z umowami finansowanymi z funduszy europejskich. Stanowiłoby to nadużycie pieniędzy podatników i byłoby przestępstwem przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej. Komisja poinformowała nas, że dotyczy to funduszy UE, a mianowicie 14,6 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 3,1 mln euro z Funduszu Solidarności UE", mówi Monika Hohlmeier, przewodnicząca Komisji Kontroli Budżetowej.

Prokuratura Europejska (EPPO) prowadzi już dochodzenie w sprawie domniemanych przestępstw defraudacji środków publicznych, oszustw i handlu wpływami zgodnie z prawem krajowym i rozporządzeniem EPPO. Hiszpański rząd ogłosił, że 3,7 mln euro funduszy UE zostało wycofanych z programu w Balleares, a 10,9 mln euro funduszy UE przeznaczonych na Wyspy Kanaryjskie zostało zamrożonych i jest przedmiotem oceny. Hiszpania ogłosiła również, że 3,1 mln euro z funduszy FSUE zostanie zwrócone Komisji.

"Wzywamy hiszpański rząd, aby porzucił wszelką niechęć do współpracy z EPPO i zagwarantował pełną współpracę w celu wyjaśnienia faktów i znalezienia sprawców", dodała Hohlmeier.

"Parlament Europejski jest bardzo zaniepokojony sytuacją w Hiszpanii. Niestety, hiszpański rząd sprawia, że Hiszpania staje się problemem w Europie. Najpierw ustawa o amnestii, która jest atakiem na praworządność. Teraz "sprawa Koldo", w której najwyżsi urzędnicy państwowi są badani pod kątem niewłaściwego wykorzystania milionów funduszy UE. Hiszpanie mają prawo być niezadowoleni z rządu. Hiszpanie grali zgodnie z zasadami podczas pandemii, podczas gdy urzędnicy rządowi nadużywali funduszy UE. Prokuratura Europejska ma rację, prowadząc dochodzenie w tej sprawie, a hiszpański rząd powinien pozwolić Prokuraturze Europejskiej na wykonanie jej pracy", powiedział Siegfried Mureșan, wiceprzewodniczący Grupy EPL, odpowiedzialny za politykę budżetową i strukturalną.

"Grupa EPL ma zerową tolerancję dla korupcji i niewłaściwego wykorzystania funduszy publicznych. Hiszpański rząd socjalistyczny musi odpowiedzieć na wiele pytań nie tylko hiszpańskim obywatelom, ale także wszystkim europejskim podatnikom", powiedział Dolors Montserrat, wiceprzewodniczący Grupy EPL.

Dla Prasy

Grupa EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim skupiającą 178 posłów i posłanek ze wszystkich państw członkowskich

więcej na temat