Jerzy Buzek odpowiedzialny za Pakiet Wodorowo-Gazowy UE

16.02.2022 9:12

Jerzy Buzek odpowiedzialny za Pakiet Wodorowo-Gazowy UE

Ważna uwaga
Opinie wyrażone na tej stronie są opiniami Klubu i nie zawsze odzwierciedlają opinie całej Grupy
Jerzy Buzek2 [nid:106251]

Jerzy Buzek został dzisiaj wybrany sprawzodawcą Parlamentu Europejskiego ws. kluczowego rozporządzenia nt. unijnego rynku wodoru oraz gazu ziemnego i gazów odnawialnych. Dodatkowo poprowadzi on - z ramienia Europejskiej Partii Ludowej, wiodącej grupy politycznej w PE - prace nad dyrektywą na ten sam temat.

Obydwa akty prawne to część Pakietu „Fit for 55” („Gotowi na 55”). Ma on pomóc Unii Europejskiej zrealizować cel co najmniej 55% redukcji emisji CO2 do 2030 r. w sposób przystępny kosztowo i akceptowalny społecznie. Jerzy Buzek to jedyny polski europoseł, który jest głównym sprawozdawcą PE w ramach prac nad całym Pakietem.

„To wyraz ogromnego zaufania koleżanek i kolegów, ale i - wielka odpowiedzialność. Sprawa jest niezwykle ważna, również dla Polski - z co najmniej trzech powodów. Po pierwsze - wciąż aktualne są wyzwania związane z bezpieczeństwem dostaw gazu, sytuacja na granicy ukraińsko-rosyjskiej właśnie nam o tym przypomina. Po drugie - gaz będzie miał istotne znaczenie w naszej transformacji energetycznej i odchodzeniu od węgla, zwłaszcza w ciepłownictwie. W krótszej perspektywie będzie to gaz ziemny, w dłuższej - coraz bardziej gazy niskoemisyjne: wodór, biogaz, biometan. Niezbędne jest jednak zapewnienie jasnych ram prawnych, warunków do rozwoju infrastruktury i sieci. I po trzecie - w sercu tych działań powinna być zawsze troska o konsumentów i przeciwdziałanie szokom cenowym. Nikt nie może być dziś w Unii zmuszany do wyboru między opłaceniem rachunku za ogrzewanie a zakupem jedzenia czy leków” - podkreślił były premier RP i były przewodniczący PE.

Pakiet Wodorowo-Gazowy proponuje m.in. szereg ułatwień w dostępie do sieci dla gazów odnawialnych i niskoemisyjnych oraz system certyfikacji tych gazów. Ma zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne UE przez strategiczne podejście do magazynów tego paliwa i wprowadzenie ograniczeń w zawieraniu kontraktów długoterminowych na gaz ziemny. Wraca też do pomysłu wspólnych jego zakupów - zgłoszonego przez Jerzego Buzka i Jacquesa Delorsa, jako jeden z filarów Europejskiej Wspólnoty Energetycznej, w 2010 r. Pakiet ma ponadto stworzyć warunki do dynamicznego rozwoju gospodarki wodorowej.

„Wodór może stać się jednym z głównych nośników energii XXI w. oraz kluczem do zielonej reindustrializacji i obniżania emisji w wielu sektorach gospodarki - przemyśle energochłonnym, ciepłownictwie, transporcie. To czy i na ile będzie to także udziałem Polski, decyduje się tu i teraz. To kluczowe również dla regionów takich, jak Śląsk i Zagłębie - to szansa na ich sprawiedliwą i efektywną transformację, zrównoważony rozwój i nowe, trwałe miejsca pracy. To jeszcze jeden powód czemu te propozycje legislacyjne są tak potrzebne i ważne” - ocenił Jerzy Buzek.

Praca nad Pakietem Wodorowo-Gazowym to kontynuacja wcześniejszych działań Jerzego Buzka w Parlamencie Europejskim - jako przewodniczący komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) był on sprawozdawcą m.in. rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw gazu i nowelizacji dyrektywy gazowej, obejmującej kontrowersyjny gazociąg Nord Stream 2 przepisami prawa UE. W 2016 r. Instytut EurActiv umieścił Jerzego Buzka w trójce postaci kluczowych dla tworzenia Unii Energetycznej, a w 2019 r. - POLITICO uznało go za jedną z pięciu najbardziej wpływowych osób dla rynku gazu Unii.

Po przyjęciu stanowiska przez komisję ITRE i cały Parlament Europejski, ostateczny kształt nowego rozporządzenia i dyrektywy będą wynikiem negocjacji między PE a państwami członkowskimi (Radą UE).

Dla Prasy

Grupa EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim skupiającą 177 posłów i posłanek ze wszystkich państw członkowskich

więcej na temat