Dyrektywa o efektywności energetycznej – obronione polskie ciepłownictwo

11.07.2023 13:17

Dyrektywa o efektywności energetycznej – obronione polskie ciepłownictwo

Ważna uwaga
Opinie wyrażone na tej stronie są opiniami Klubu i nie zawsze odzwierciedlają opinie całej Grupy
European energy efficiency classification (43143)

Europosłowie zatwierdzili dzisiaj w głosowaniu na sesji plenarnej w Strasburgu dużą większością nowy kształt dyrektywy o efektywności energetycznej (EED). To kolejny akt legislacyjny przyjęty w ramach Pakietu „Fit for 55” („Gotowi na 55”). Zmienione przepisy mają pomóc Unii Europejskiej osiągnąć cel co najmniej 55% redukcji netto emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. poprzez ograniczenie o 11,7% na poziomie Unii zużycia energii wykorzystywanej przez odbiorców końcowych w 2030 r.

„Najczystsza i najtańsza energia to niezmiennie ta, której nie zużywamy. Oszczędzanie energii jest kluczowe nie tylko z punktu widzenia niezależności i bezpieczeństwa energetycznego czy ochrony klimatu i środowiska, ale przede wszystkim – z punktu widzenia wysokości rachunków, które co miesiąc płacą obywatelki i obywatele w całej UE, w tym w Polsce. Po raz kolejny unaocznił nam to w minionym roku bezprecedensowy wzrost cen gazu i prądu w Unii, będący wynikiem również barbarzyńskiej inwazji Rosji na Ukrainę. Częścią swoistej tarczy ochronnej na przyszłość jest przyjęta dziś przez nas nowa dyrektywa o efektywności energetycznej” – podkreślił po głosowaniu europoseł Jerzy Buzek.

Zwrócił ponadto uwagę na szereg znajdujących się w dyrektywie zapisów korzystnych dla ciepłownictwa systemowego – głównie poprawioną definicję efektywnego systemu ciepłowniczego, zachęty do wykorzystywania pomp ciepła oraz wydłużony do 2034 r. okres przejściowy na obowiązywanie standardu emisyjnego 270 g CO2/kWh dla istniejących jednostek tzw. wysokosprawnej kogeneracji, czyli równoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

„Obroniliśmy nasze ciepłownictwo – to doskonała wiadomość dla wielu samorządów, ale szczególnie - dla 15 mln Polek i Polaków, których mieszkania i domy zaopatrywane są w ciepło przez branżę ciepłowniczą. Zwrot tego sektora w Polsce w stronę źródeł odnawialnych, pomp ciepła czy ciepła odpadowego, powstającego w procesach przetwarzania energii w urządzeniach energetycznych, jest bardzo potrzebny i nieunikniony; istotne jednak, aby transformacja ta odbywała się w sposób efektywny, racjonalny kosztowo i sprawiedliwy społecznie. Dyrektywa w obecnym kształcie – z bardziej realistycznymi i elastycznymi normami niż w wyjściowej propozycji Komisji Europejskiej – daje na to szansę. Zabiegaliśmy o to od początku w Parlamencie Europejskim – i to się udało. Wykorzystajmy to!” – zaapelował Jerzy Buzek.

Dyrektywa EED, po zatwierdzeniu przez Radę, wejdzie w życie 20 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. Termin transpozycji nowych przepisów do prawodawstwa państw członkowskich to 2 lata – do jesieni 2025 r.  

 

Dla Prasy

Grupa EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim skupiającą 177 posłów i posłanek ze wszystkich państw członkowskich

więcej na temat