Europa z równym dostępem do nowoczesnych leków

19.03.2024 12:15

Europa z równym dostępem do nowoczesnych leków

Ważna uwaga
Opinie wyrażone na tej stronie są opiniami Klubu i nie zawsze odzwierciedlają opinie całej Grupy
Medicines (114662)

Europa powinna być atrakcyjnym rynkiem dla leków, zapewniać równy dostęp do leków i nowych terapii niezależnie od kraju zamieszkania i lepsze rozwiązania dla rosnącego problemu odporności na antybiotyki i braku nowych antybiotyków. Nowe terapie, gdy tylko to możliwe, powinny być także tańsze, dopasowane do możliwości pacjentów i budżetów państw UE, a co za tym idzie szerzej dostępne. Są to kluczowe postulaty, które posłowie Grupy EPL chcą wprowadzić w życie, przyjmując we wtorek w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) długo oczekiwany pakiet farmaceutyczny. Nowe przepisy składają się z dwóch aktów prawnych, które zastąpią istniejące prawodawstwo farmaceutyczne.

Jednym z głównych problemów obecnego rynku farmaceutycznego, zdaniem europosłów, jest jego fragmentaryzacja oraz znaczne różnice między państwami UE w dostępie do nowych terapii. Według szacunków Komisji Europejskiej pacjenci w bogatszych i większych krajach UE mają dostęp do prawie 90% nowo zatwierdzonych leków podczas gdy mieszkańcy mniejszych i biedniejszych krajów jedynie do około 10% tych samych leków. Leki obecnie dostępne w niektórych krajach czasami stają się dostępne w innych krajach po dwóch lub więcej latach.  W wielu przypadkach pomimo terapii dla dorosłych nie ma zastosowań w pediatrii, natomiast oporność na antybiotyki i brak nowych antybiotyków pozostają rosnącym zagrożeniem

"Znacznie poprawiliśmy pierwotne propozycje prawne Komisji Europejskiej. Potrzebujemy nowych, skutecznych lekarstw, w tym samym czasie, w całej Unii, na które będzie nas stać - nas, pacjentów i budżety państw UE finansujące opiekę zdrowia " - podkreśla Adam Jarubas, przewodniczący podkomisji ds. Zdrowia Publicznego i koordynator prac nad pakietem z ramienia delegacji PO-PSL.

Poseł Jarubas podkreślił jednocześnie, że pakiet farmaceutyczny to największa reforma rynku leków w UE od ponad 20 lat oraz ważny element prawnej realizacji Strategii farmaceutycznej dla Europy przyjętej w 2020.

 „W naszych pracach nad reformą staramy się wynegocjować równowagę pomiędzy wspieraniem innowacji w nowych lekach poprzez zapewnienie tymczasowej wyłączności na sprzedaż nowych leków w UE, a płynnym pojawieniem się konkurencji ze strony tańszych generycznych zamienników, które obniżają koszty leczenia pacjentów i mniej obciążają systemy finansujące opiekę zdrowia w krajach UE. Naszą ambicją w PE jest przyjęcie mandatu do negocjacji z krajami UE jeszcze w tej kadencji, podczas kwietniowej sesji plenarnej. Główny ciężar negocjacji i dokończenia pakietu farmaceutycznego spadnie jednak na polską prezydencję w Radzie UE w pierwszej połowie 2025 roku” - skomentował Adam Jarubas.

Dla Prasy

Grupa EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim skupiającą 178 posłów i posłanek ze wszystkich państw członkowskich

więcej na temat