Stanowisko ws. rozporządzenia metanowego przyjęte

26.04.2023 15:06

Stanowisko ws. rozporządzenia metanowego przyjęte

Ważna uwaga
Opinie wyrażone na tej stronie są opiniami Klubu i nie zawsze odzwierciedlają opinie całej Grupy
Amyntaios [nid:48407]

Europosłowie z komisji Przemysłu (ITRE) i Środowiska (ENVI) przyjęli dziś sprawozdanie w sprawie rozporządzenia metanowego. Rozporządzenie to dotyczy redukcji emisji metanu w sektorze energii – m.in. przy wydobyciu gazu ziemnego, jego transporcie, składowaniu oraz użyciu przemysłowym. Dla Polski szczególnie ważna jest część poświęcona emisjom metanu z kopalń - większość polskich emisji metanu związana jest bowiem z wydobyciem węgla kamiennego.

Proponowany w rozporządzeniu system kar nakładanych przez państwa członkowskie na kopalnie za nadmierne emisje mógłby doprowadzić do przedwczesnego zamknięcia części polskich kopalń. Dzięki m.in. propozycjom składanym przez Jerzego Buzka oraz Adama Jarubasa, wypracowanym również w dialogu ze stroną społeczną posłom do PE pracującym nad rozporządzeniem udało się doprowadzić do rozsądnego kompromisu ws. projektu tego rozporządzenia.

„Odpowiedzieliśmy na sygnał strony społecznej – Związku Zawodowego Solidarność i zagwarantowaliśmy - wspólnie, ponad podziałami politycznymi - dalszą pracę polskich kopalń. Wypracowaliśmy kompromis między działaniami na rzecz ochrony klimatu a rozsądnie prowadzoną transformacją, który znalazł poparcie w Parlamencie Europejskim. Ale polski rząd musi zrozumieć, że kompromisem tym kupiliśmy tylko czas – od transformacji energetycznej nie ma odwrotu i rząd musi w końcu potraktować ją poważnie. Czesi, Niemcy, Grecy, Hiszpanie – kiedyś w podobnej do naszej sytuacji - ruszyli mocno do przodu, jesteśmy dziś, przez opieszałość rządu, całkiem osamotnieni. Inni mają jeszcze dla nas zrozumienie, ale i ono kiedyś się skończy. Wie to strona społeczna, musi zrozumieć to rząd – obecny i każdy kolejny” – powiedział po głosowaniach były premier Jerzy Buzek

Wspomniany kompromis zakłada dopuszczalne poziomy emisji metanu w wysokości 5 ton na 1000 ton wydobywanego węgla od 2027 i 3 ton metanu na 1000 ton wydobywanego węgla od roku 2031. Emisje te mają być liczone na poziomie operatora kopalni, co pozwoli spółkom posiadającym więcej kopalni uśrednić emisje. W tych założeniach rozwiązanie przyjęte w PE jest podobne do stanowiska przygotowanego przez przedstawicieli rządów UE w Radzie UE. Zakłada ono także dodatkowy element w postaci zamiany kar za emisję metanu na opłaty i możliwości wykorzystania płaconych przez kopalnię opłat za nadmiarowe emisje metanu na inwestycje w wychwyt metanu w kopalniach. Mechanizm ten będzie zachęcał do koniecznych inwestycji i tym samym będzie miał wpływ na ograniczanie zmian klimatycznych.

„Staraliśmy się znaleźć i zaproponować takie rozwiązania które pozwolą na przeprowadzenie zielonej transformacji w kontrolowany sposób, zapewnią Polsce bezpieczeństwo energetyczne i nie doprowadzą do utraty miejsc pracy. Cieszymy się z tego kompromisu, ale nie osiadamy na laurach gdyż przed nami pozostało jeszcze głosowanie na sesji plenarnej”, skomentował wynik głosowania Adam Jarubas (EPL, PSL). Wypracowane przez negocjatorów rozwiązania muszą jeszcze zatwierdzone przez PE w głosowaniu plenarnym, po czym będą podlegać uzgodnieniom trójstronnym między PE, Radą i Komisją Europejską.

Dla Prasy

Grupa EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim skupiającą 176 posłów i posłanek ze wszystkich państw członkowskich

więcej na temat