Budżet UE 2021: Europosłowie zabiegają o dodatkowe środki na unijne projekty

12.11.2020 15:08

Budżet UE 2021: Europosłowie zabiegają o dodatkowe środki na unijne projekty

Ważna uwaga
Opinie wyrażone na tej stronie są opiniami Klubu i nie zawsze odzwierciedlają opinie całej Grupy
MFF [nid:109177]

Parlament Europejski przyjął dziś swoje stanowisko ws. unijnego budżetu na 2021 rok. Dzięki staraniom posłów delegacji PO - PSL zapewniono w nim pieniądze na nowe, pilotażowe działania, które w kolejnych latach będą realizowane przy współpracy z Komisją Europejską. To pomysły na rozwiązywanie problemów, które do tej pory nie były wspierane ze środków EU.

Projekty zaproponowane przez polskich europosłów znalazły się w pakiecie kompromisowym Parlamentu. Negocjacje przyszłorocznego budżetu z państwami członkowskimi (Radą UE),  odbędą się na początku grudnia.

Ponieżej lista proponowanych przez polskich europosłów projektów:

* Tomasz Frankowski

Budżet -- ok. 7,5 mln euro:

  • Amatorskie programy sportowe i innowacja infrastruktury. Celem projektu jest zapewnienie inwestycji pozwalających na realizację miękkich programów i wdrożenie nowej (małej) infrastruktury sportowej;
  • Sport jako narzędzie integracji społecznej uchodźców. Celem projektu jest określenie  najlepszych praktyk w Europie i modelowanie programów w państwach trzecich, które ułatwią integrację uchodźców poprzez piłkę nożną. W ramach projektu utworzona zostanie także  platforma do rozpowszechniania opracowanej praktyki i strategiczny plan jej wdrażania w całej Europie.
  • Writing European. Celem tego nowego działania jest szybkie ożywienie sektora audiowizualnego, który poważnie ucierpiał w wyniku wybuchu epidemii COVID-19. Projekt zakłada bezpośrednie wspieranie procesu twórczego, a zwłaszcza pisania i tworzenia europejskich seriali telewizyjnych, które mają w przyszłości stać się koprodukcjami europejskimi.
  • Wsparcie dla sektora gier komputerowych. Gry komputerowe są nie tylko rosnącą potęgą gospodarczą i kulturalną, ale także nowym medium społecznym, które ma ogromny wpływ na młode pokolenie. Obserwując dane wpływów z gier video, wydaje się dość pilne, aby rządy i decydenci polityczni lepiej je zrozumieli i dowiedzieli się, jak Europa mogłaby odgrywać bardziej aktywną rolę nie tylko w ich stosowaniu, ale także w ich tworzeniu.

* Jerzy Buzek

Budżet  -- 1,5 mln euro

  • Sztuczna inteligencja w leczeniu nowotworów u dzieci. Celem projektu jest zwiększanie roli sztucznej inteligencji w leczeniu nowotworów u najmłodszych pacjentów, poprzez wykorzystanie technologii AI w diagnostyce tych chorób. Pozwoli to na rozwój skuteczniejszych terapii oraz usprawni wymianę danych i najlepszych praktyk w tej dziedzinie między państwami unijnymi.

* Roza Thun

 Budżet -- 900 tys euro

  • Rozwiązania problemu podwójnej jakości produktów. Celem projektu jest rozszerzenie zakresu badań o produkty nieżywnościowe (np. detergenty, kosmetyki, przybory toaletowe i produkty dla dzieci), a także analiza wykonalności stworzenia stałego centrum monitorowania jakości produktów sprzedawanych na rynku wewnętrznym.  

* Magdalena Adamowicz

Budżet  -- 1,5 mln euro

  • Europejskie Obserwatorium Narracji dla walki z dezinformacją związaną z koronawirusem. Celem projektu jest przeanalizowanie i zrozumienie przepływu narracji przekazywanych w związku z pandemią COVID19 w celu zapobiegania rozprzestrzeniania nieprawdziwych informacji. Posłanka była również zaangażowana w przygotowanie projektu Funduszu wsparcia dla niezależnych dziennikarzy śledczych i mediów w celu zapewnienia wolności mediów w UE, na rzecz którego zaproponowano 900 tys. euro.  

Dla Prasy

Grupa EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim skupiającą 187 posłów i posłanek ze wszystkich państw członkowskich

więcej na temat