PPE frakcijos politikos gairės: skubus atsakas į besitęsiančią Rusijos invaziją ir agresiją Ukrainoje

05.04.2022

PPE frakcijos politikos gairės: skubus atsakas į besitęsiančią Rusijos invaziją ir agresiją Ukrainoje

Flags of Ukraine and the European Union

2022 m. vasario 24 d. Rusijai pradėjus neišprovokuotą ir nepateisinamą karą ir agresiją – tai tarptautinis nusikaltimas prieš Ukrainą, geopolitinė situacija Europoje iš esmės pasikeitė. Ukraina iki šiol parodė precedento neturintį pasipriešinimą ir atsparumą ir neleido Rusijai įgyvendinti pirminių karo tikslų. Europos Sąjunga reagavo greitai ir ryžtingai įvesdama precedento neturinčias sankcijas prieš Rusiją ir jos bendrininkę Baltarusiją. Visa analizuojama informacija rodo, kad šis karas pareikalaus ilgalaikių pastangų. Todėl, tarptautinės bendruomenės pastangas, kurių dėka Rusijos režimas patiria sunkumų, reikia ir toliau didinti, kad jos padėtų užbaigti karą kaip įmanoma greičiau.


Pagrindinės politinių veiksmų gairės:
 
 1. ES ir valstybių narių pagalba ginklais, kad Ukraina galėtų save apginti. ES ir toliau turi naudoti Europos taikos priemonę ir visus kitus įmanomus būdus, padedančius užtikrinti ginklų tiekimą;
 2. reikia sukurti saugius humanitarinius koridorius, kad būtų galima evakuoti civilius, bėgančius nuo puolimo, ir sustiprinti ES humanitarinės pagalbos tinklus Ukrainoje (degalų, maisto, vaistų, energijos generatorių tiekimą ir mobiliųjų punktų pagalbą). Taip pat būtina atidaryti žaliuosius žemės koridorius, kad į Ukrainą galima būtų įvežti viską, ko reikia žemės ūkio gamybai didinti (pvz., pesticidus, trąšas), ir išvežti iš Ukrainos visus žemės ūkio produktus, kuriuos dar galima eksportuoti;
 3. atėjo laikas įvesti papildomas sankcijas:
   
  • raginame nedelsiant taikyti visišką Rusijos naftos, anglies, branduolinio kuro ir dujų importo embargą, visiškai atsisakyti „Nordstream 1“ ir „Nordstream 2“ ir pateikti planą, kaip trumpuoju laikotarpiu ir toliau užtikrinti ES energijos tiekimo saugumą;
  • Rusijos bankams, susijusiems su prekyba nafta ir anglimis, turėtų būti taip pat uždrausta naudotis SWIFT sistema;
  • valstybės narės turi neleisti įplaukti į visus ES uostus laivams, kurių paskutinis ar kitas įplaukimo uostas yra Rusijoje. Mūsų infrastruktūra negali būti naudojama karo mašinai remti;
  • valstybės narės turi išsiųsti Rusijos ambasadorius iš savo šalių ir iki minimumo sumažinti Rusijos diplomatinį atstovavimą;
  • Baltarusijai taikomos sankcijos turi atspindėti Rusijai taikomas sankcijas, kad būtų panaikintos visos spragos, leidžiančios V. Putinui pasinaudoti A. Lukašenkos pagalba siekiant apeiti sankcijas (pavyzdžiui, taikomas bankams ir naftos produktų eksportui);
  • antrines sankcijas reikia įvesti visiems subjektams, kurie padeda Rusijos ir Baltarusijos režimams apeiti sankcijas;
  • šalys, kurios palaiko V. Putino režimą ir agresiją ar susilaiko nuo jų pasmerkimo, turi patirti pasekmes;
  • sankcijos turėtų būti atšauktos tik tada, kai Ukrainos teritoriją paliks paskutinis okupacinių pajėgų karys, remiantis susitarimu, sudarytu su konstitucine Ukrainos vyriausybe.
 4. Ukrainos šalies kandidatės statusas: Ukrainai oficialiai pateikus paraišką dėl narystės ES 2022 m. vasario 28 d. ir Europos Vadovų Tarybai kovo 10 d. ir kovo 11 d. pateikus išvadą, kurioje teigiama, kad „Ukraina priklauso Europos šeimai“, ES institucijos, vykdydamos savo pažadą, turėtų siekti, kad Ukrainai nedelsiant būtų suteiktas kandidatės statusas, taip siekiant išvengti, kad Ukraina ir jos piliečiai dėl savo teisėtų siekių netaptų priešiškų reikalavimų, su kuriais jie šiuo metu susiduria, aukomis; be to, institucijos turėtų siekti spartesnės Ukrainos integracijos į ES bendrąją rinką vadovaujantis formuluote „visose srityse, išskyrus institucijas“ ir asociacijos susitarimu;
 5. į Maršalo planą panašus fondas, skirtas Ukrainai po karo atkurti. Ši žinia turėtų suteikti vilties ukrainiečiams. Šis fondas turėtų būti dosnus ir finansuojamas ES, valstybių narių ir paramos teikėjų įnašais bei Rusijos mokamomis kompensacijomis už karo padarytą žalą, įskaitant Rusijos turtą, konfiskuotą ir (arba) areštuotą dėl sankcijų pagal tarptautinę teisę;
 6. V. Putiną ir A. Lukašenką paskelbti „karo nusikaltėliais“. Raginame pradėti teisines procedūras ir pagal tarptautinę teisę siekiant ištirti visus veiksmus, kurie teisiškai kvalifikuojami kaip karo nusikaltimai, ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn už juos;
 7. Rusija po V. Putino – turime dirbti su Rusijos žmonėmis. Turime parodyti, kad ES pasiruošusi ateityje padėti demokratinei Rusijai. Rusijos opozicija, norėdama tęsti darbą, dabar susiduria su sunkumais ne tik dėl V. Putino represijų, bet ir dėl Vakarų įvestų sankcijų poveikio. Jai reikia jausti, kad esame pasirengę vėl pakviesti demokratinę ir atsakingą Rusiją į tautų bendruomenę.

 

Kitas susijęs turinys