Stajalište Kluba zastupnika EPP-a o međunarodnoj trgovini

19.02.2019

Stajalište Kluba zastupnika EPP-a o međunarodnoj trgovini

Publikacija picture

Europska unija ima vodeću ulogu kad je riječ o slobodnoj i poštenoj svjetskoj trgovini. O tome svjedoče naša brojna trgovinska partnerstva diljem svijeta i snažna predanost u multilateralnom sustavu utjelovljenom u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (engl. World Trade Organisation, WTO). S obzirom na trenutačne izazove EU mora iskoristiti priliku da aktivno dopre do partnera diljem svijeta u cilju provedbe ambicioznog trgovinskog programa u svjetskim okvirima. Trgovinska politika važan je stup koji nadopunjuje vanjsku politiku i unutarnju i vanjsku sigurnost, potiče globalni razvoj i prenosi naše europske vrijednosti na globalnu razinu, jača strateška partnerstva Unije i pomaže u izgradnji novih saveza.

Želimo oblikovati globalizaciju i uključiti građane

Globalizacija i otvorena tržišta u velikoj su mjeri doprinijeli poboljšanju životnog standarda i smanjenju siromaštva u EU-u i svijetu. Neprestano sudjelujemo u oblikovanju trgovinske politike EU-a s ciljem ravnomjernije podjele koristi koje nastaju globalizacijom. Europska poduzeća koja uvoze i izvoze u okviru današnjih globalnih lanaca vrijednosti stvaraju konkurentnost, radna mjesta i rast, a potrošačima omogućuju veći izbor i niže cijene, istovremeno vodeći računa o potrebama naših građana. Opredijeljeni smo za slobodnu trgovinu utemeljenu na pravilima i vrijednostima i želimo održati ravnopravne uvjete za sve, očuvati i poticati naše visoke standarde EU-a kao oni koji postavljaju standarde u stvaranju međunarodne trgovine te promicati temeljna načela demokracije i ljudska prava u duhu uzajamnosti i obostrane koristi. Jačanje naše konkurentnosti i izvoza u ostatak svijeta ključno je za otvaranje novih radnih mjesta. U trgovinske sporazume EU-a moraju se uključiti djelotvorne odredbe za mala i srednja poduzeća kao pokretače zapošljavanja, rasta i inovacija jer su ona odgovorna za 30 % izvoza Unije. Istovremeno ćemo se uvijek brinuti za zaštitu javnih komunalnih službi i usluga i isključivanje audiovizualnih usluga. Kako bismo uključili građane, pozivamo sve dionike da razviju bolju komunikacijsku strategiju za trgovinsku politiku Unije. Želimo transparentnost i otvorenost u svim fazama pregovora, ali isto tako zagovaramo zaštitu povjerljivih podataka kad je to potrebno kako bi se u pregovorima ostvarili najbolji rezultati.

Trgovinska politika važno je područje nadležnosti Unije. U tom je pogledu mišljenje Suda Europske unije o Sporazumu o slobodnoj trgovini sa Singapurom ojačalo demokratski legitimnu ulogu Europskog parlamenta i pojasnilo opće nadležnosti EU-a. Naš klub zastupnika pozdravlja prijedlog Vijeća o općoj budućoj arhitekturi trgovinskih sporazuma. Pozivamo Komisiju da pri predstavljanju konačnih sporazuma radi potpisivanja i sklapanja, a Vijeće pri donošenju odluke o potpisivanju i sklapanju budućih sporazuma, u cijelosti poštuju podjelu nadležnosti između Unije i njezinih država članica.

Želimo trgovinsku politiku utemeljenu na vrijednostima i promicanje održivog razvoja

Mi želimo odgovornu trgovinsku politiku utemeljenu na vrijednostima i pravilima. Međutim, ona ne bi trebala biti preopterećena pitanjima koja nisu izravno povezana s međunarodnom trgovinom. Uspješna revizija Uredbe EU-a o borbi protiv mučenja, nova Uredba EU-a o mineralima iz područja zahvaćenim sukobima i preinaka Uredbe EU-a o kontroli izvoza robe s dvojnom namjenom, koja je još uvijek u tijeku, pridonijet će jačanju ljudskih prava i poboljšanju stanja na terenu te istovremenom izbjegavanju administrativnog opterećenja za europska poduzeća.

Sklapanjem sporazuma o gospodarskom partnerstvu u kojima će se europski interesi spojiti s interesima afričkih, karipskih i pacifičkih zemalja, poticanjem razvoja promicanjem regionalne integracije, stvaranjem prilika za trgovinu i ulaganja, poboljšanjem gospodarskog upravljanja i smanjenjem siromaštva želimo promicati održiv razvoj. Uvjereni smo da su načelo „sve osim oružja”, opći sustav povlastica i opći sustav povlastica + dobri alati za potporu razvoju i gospodarskom rastu. Klub zastupnika EPP-a pozdravlja prijedloge za jačanje partnerstva EU-a s Afrikom u dugoročnoj perspektivi sveobuhvatnog sporazuma o slobodnoj trgovini između dvaju kontinenata. Podupiremo planove za povećanje dostupnog financiranja za odgovarajuće projekte u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru kako bi se povećala trgovinska razmjena s EU-om i omogućio njegov puni potencijal te potaknuli javna i privatna ulaganja, otvaranje radnih mjesta i obrazovanje.

Poglavlja o trgovini i održivom razvoju u sporazumima EU-a o slobodnoj trgovini prikladni su i djelotvorni alati za promicanje relevantnih međunarodnih standarda u području rada i zaštite okoliša, sveukupne projekcije načela ljudskih prava i dobrog upravljanja kroz blisku suradnju s civilnim društvom na temelju dijaloga i suradnje. Postojeće odredbe o trgovini i održivom razvoju obvezujuće su i imaju široko područje primjene. Njima se jača multilateralni sustav, a podliježu posebnom, uzajamno priznatom, mehanizmu rješavanja sporova. Pozdravljamo neslužbeni dokument Komisije o tome kako primjenu i provedbu poglavlja o trgovini i održivom razvoju u sporazumima EU-a učiniti djelotvornijom.

Prednost dajemo multilateralnom pristupu iako podržavamo pregovore o sporazumu o slobodnoj trgovini

Smatramo da je multilateralni trgovinski sustav utjelovljen u WTO-u i dalje najbolji okvir za postizanje slobodne i pravedne trgovine na svjetskoj razini i u skladu s vladavinom prava. Sporazumi o slobodnoj trgovini tek su drugi izbor, ali su nužni. Očekujemo da će se plan WTO-a ostvariti u cijelosti i da će se pritom u svim područjima očuvati naši visoki europski standardi. Interesi proizvođača iz EU-a, uključujući one iz najudaljenijih regija, i interesi prekomorskih zemalja i područja pridruženih EU-u moraju se na zadovoljavajući način uzeti u obzir. I dalje se odlučno zalažemo za obvezujući sustav rješavanja sporova i za neovisno žalbeno tijelo, koji su ključni za pravilno funkcioniranje WTO-a. Stoga smo zabrinuti zbog izostanka imenovanja članova Žalbenog tijela WTO-a te pozivamo naše međunarodne partnere da deblokiraju proces imenovanja novih sudaca Žalbenog tijela. U isto vrijeme spremni smo nastaviti razgovore o mogućim poboljšanjima WTO-a s našim međunarodnim partnerima. Stoga smatramo da je nedavni politički dogovor o trgovinskim odnosima između EU-a i SAD-a dobar temelj za tijesnu suradnju s partnerima sličnih uvjerenja na reformi WTO-a i rješavanju problema nepoštenih trgovačkih praksi. Podupiremo Komisiju u vezi s prijedlogom sveobuhvatnog pristupa modernizaciji i jačanju funkcioniranja WTO-a u ključnim područjima, uključujući nova pravila za rješavanje trenutačnih izazova kao što su industrijske subvencije, intelektualno vlasništvo i prisilni prijenos tehnologije kao i novi pristup razvoju.

Želimo dati novu viziju našoj snažnoj transatlantskoj vezi

Sjedinjene Američke Države ključan su strateški partner EU-a. Mi imamo zajedničke vrijednosti i uživamo najintegriranije gospodarske odnose u svijetu. Trenutačna preobrazba međunarodnog sustava i izazovi s kojima se suočavamo dodatno naglašavaju važnost transatlantskih odnosa za jamčenje mira, sigurnosti i stabilnosti. Nakon zamrzavanja pregovora o Transatlantskom partnerstvu za trgovinu i ulaganja (engl. Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) našem partnerstvu moramo dati novi zamah kako bismo zajedno oblikovali 21. stoljeće i istražili mogućnosti ponovnog pokretanja trgovinskih pregovora kada se uvjeti za to ispune. Stoga smatramo da politički dogovor predsjednika Junckera i predsjednika Trumpa od 25. srpnja 2018., koji se odražava u zajedničkoj izjavi i u skladu s kojim će se djelovati u kontekstu Izvršne radne skupine, može pripremiti put za pokretanje novog procesa suradnje i početak pregovora o nultoj stopi carine na industrijska dobra i ocjenjivanje sukladnosti s očitim uzajamnim prednostima. Dijelimo zabrinutost zbog prekomjernih kapaciteta u ključnim sektorima na globalnoj razini kako bi se osigurali djelotvoran međunarodni trgovinski sustav, inovacije i održiv rast. Stoga je ključno da EU i SAD nastave zajedno raditi i jačati suradnju u raznim forumima, uključujući Globalni forum, kako bi se pronašlo zajedničko stajalište o trgovinskim pitanjima od zajedničkog interesa i kako bi se u budućnosti izbjegao negativan utjecaj na transatlantske odnose. Smatramo da je opće uvođenje uvoznih carina za čelik i aluminij od strane trenutačne administracije SAD-a neprimjereno sredstvo za rješavanje problema viška kapaciteta. Snažno podupiremo Komisiju u vezi s osiguravanjem potpune zaštite interesa EU-a, uključujući i u pogledu svih ostalih mjera protekcionističke naravi, kao što su one kojima se dovodi u pitanje zajednička poljoprivredna politika i trenutačno razmatranje mogućih carina u automobilskom sektoru. U svjetlu političkog dogovora pozivamo obje strane da rade na rješavanju pitanja carina i da se suzdrže od uvođenja novih.

Podržavamo produbljivanje trgovinskih odnosa s našim partnerima iz istočnog susjedstva

Svjesni smo važnosti stvaranja stabilnog, demokratskog i prosperitetnog istočnog europskog susjedstva i podupiremo detaljne i sveobuhvatne sporazume o slobodnoj trgovini koji našim zainteresiranim partnerima Istočnog partnerstva pružaju okvir za modernizaciju trgovinskih odnosa i gospodarski razvoj. Pozdravljamo atraktivan dugoročniji model „Istočno partnerstvo +” za pridružene zemlje koje su ostvarile znatan napredak u provedbi reformi povezanih sa sporazumom o pridruživanju i područjima produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine kao ključnog alata za razvoj trgovinske razmjene s EU-om. Pozivamo na brzu i potpunu provedbu sporazuma o pridruživanju između EU-a i Gruzije, Moldove i Ukrajine, posebno njihovih trgovinskih stupova. U tom kontekstu veselimo se ranom rješavanju otvorenih pitanja u vezi s poglavljem Sporazuma o detaljnom i sveobuhvatnom području slobodne trgovine između EU-a i Ukrajine i odlučno pozivamo na njegovu hitru provedbu.

Želimo produbiti trgovinske pregovore EU-a sa sredozemnim zemljama

Za trgovinu između Europske unije i sredozemnih zemalja postoje dobri izgledi. Podržavamo početak pregovora o sporazumu o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini s određenim sredozemnim zemljama u regiji i nastavljanje rasprava o uklanjanju necarinskih i tehničkih prepreka, pri čemu se posebna pozornost posvećuje našim standardima i osjetljivim proizvodima (kao što su poljoprivredni proizvodi).

Pozdravljamo ratifikaciju trgovinskog sporazuma između EU-a i Kanade (CETA)

Smatramo da su ratifikacija Sveobuhvatnog gospodarskog i trgovinskog sporazuma (engl. Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA) i njegovo privremeno stupanje na snagu najnoviji primjer trgovinskog sporazuma u kojem su sve strane na dobitku i koji može služiti kao okvir za buduće sporazume. U doba jačanja protekcionizma, ratifikacijom CETA-e svijetu se šalje jasna poruka da smo predani otvorenoj trgovini utemeljenoj na pravilima i da oblikujemo globalizaciju utvrđivanjem naših pravila i normi. Tim sporazumom jačaju se transatlantske veze između Unije i njezina dugogodišnjeg saveznika Kanade.

Podržavamo aktivnije i revidirane trgovinske politike s Latinskom Amerikom i Karibima

Trgovinski odnosi s partnerima u Latinskoj Americi i na Karibima konačno su postali prioritet Europske unije, o čemu svjedoči i mreža regionalnih sporazuma. Pozdravljamo stupanje na snagu trgovinskog stupa Sporazuma o pridruživanju sa Srednjom Amerikom, kao i privremenu primjenu Sporazuma o trgovini s Kolumbijom i Peruom, koji je od siječnja 2017. proširen i na Ekvador kao trećeg partnera. Smatramo da je stupanje na snagu sporazuma o gospodarskom partnerstvu sklopljenih s 14 karipskih zemalja važan korak u smjeru očuvanja i promicanja regionalne integracije. Pozivamo na brzo zaključivanje tekućih pregovora o modernizaciji Sporazuma o pridruživanju s Čileom te pozdravljamo zaključivanje pregovora o sveobuhvatnoj modernizaciji sporazuma s Meksikom. Smatramo da bi sveobuhvatan i uravnotežen sporazum sa zemljama Mercosura, s posebnim naglaskom na najosjetljivijim proizvodima EU-a (npr. određeni poljoprivredni proizvodi) i tarifnim/kvotnim postupanjem za te proizvode te ravnopravnim uvjetima za predmetne sektore, mogao biti vrlo koristan poticaj za gospodarski rast u objema regijama. Uspješno sklapanje uravnoteženog sporazuma pomoći će i u uklanjanju postojećih prekomjernih prepreka trgovini, posebno visokih carina, složenosti uvoza i subvencija u regiji. Uvjereni smo da postoje velike prilike za stvaranje potpunog europsko-latinskoameričkog međuregionalnog partnerskog područja utemeljenog na modelu regionalizma koji je usklađen s WTO-om i u duhu povjerenja i uzajamne koristi.

Želimo jednake uvjete na tržištu s Kinom

Kina je jedno od najvećih gospodarstava na svijetu. Njezin snažan unutarnji razvoj pruža velike mogućnosti za naš izvoz i naše ulagače. EU je najveći trgovinski partner Kine, dok je nama Kina tek drugi, nakon SAD-a. Trgovina robom s Kinom proteklih se godina znatno povećala, uz brz rast izvoza EU-a. Međutim, EU redovito bilježi znatan trgovinski deficit. Djelomično je to posljedica ustrajnih neopravdanih necarinskih mjera, tehničkih prepreka i manjka uzajamnosti. Kako bi se zajamčila održivost našeg ekonomskog partnerstva, ti se problemi moraju postupno uklanjati. Sve dok nepoštene trgovačke prakse postoje, pozivamo na kontinuiranu i strogu primjenu instrumenata EU-a za zaštitu trgovine i novu antidampinšku metodologiju. Međutim, EU je predan otvaranju trgovinskih veza s Kinom uz pravedne uvjete i puno poštovanje obveza prema WTO-u.

U međuvremenu podržavamo i budno pratimo trenutačne pregovore o sveobuhvatnom investicijskom sporazumu između EU-a i Kine u cilju stvaranja sigurnijeg zakonodavnog okvira za dugoročni pristup tržištu. U tom kontekstu naši su prioriteti i dalje promicanje uzajamnosti, uspostava ravnopravnih uvjeta, rješavanje problema viška kapaciteta i nediskriminirajuće postupanje prema poduzećima i ulagačima. Napredak tih pregovora i postupno ukidanje ostalih neopravdanih carina, carina koje nisu u skladu s WTO-om i necarinskih prepreka poslat će snažan signal o ulozi Kine u svjetskom gospodarstvu. Pozivamo na veću transparentnost i upravljanje inicijativom „Jedan pojas, jedan put” koju je Kina usvojila te pozdravljamo uspostavu platforme za povezivanje EU-a i Kine. Države članice trebale bi osigurati da EU u svojem odnosu prema Kini nastupa jednoglasno i da mogući bilateralni projekti budu u skladu sa zajedničkim europskim pristupom.

Podupiremo pokretanje pregovora o bilateralnom sporazumu o ulaganjima s Tajvanom i pozivamo Komisiju da završi pripremni rad kako bi pregovori mogli što prije formalno započeti.

Podržavamo novu strategiju za srednju Aziju

Pozdravljamo napredak koji su zemlje srednje Azije, koje su postale važni partneri, postigle u okviru sporazuma o partnerstvu s EU-om. Ističemo važnost iznošenja prijedloga nove strategije do kraja 2019. u skladu s globalnom strategijom EU-a.

Pozdravljamo ratifikaciju sporazuma o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Japana

Ratifikacija sporazuma o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Japana važna je prekretnica i iznimno je geopolitički važna za uspostavu najvećeg bilateralnog trgovinskog sporazuma koji je EU ikada dogovorio. Ratifikacijom tog sporazuma stvorit će se gospodarska zona sa 600 milijuna ljudi i vrijednošću od više od 30 % svjetskog BDP-a. Sporazumom o gospodarskom partnerstvu stvorit će se velike tržišne prilike za obje strane, ojačati suradnja u nizu područja, ponovno potvrditi zajednička predanost održivom razvoju te prvi put uključiti posebna predanost Pariškom klimatskom sporazumu. Podržavamo kontinuirane pregovore Komisije o standardima zaštite ulaganja i rezoluciju o zaštiti ulaganja. Klub zastupnika EPP-a smatra da je sveobuhvatni i ambiciozni sporazum o gospodarskom partnerstvu s Japanom najbolja prilika za europska poduzeća i građane da u potpunosti iskoriste prednosti naših odnosa s Japanom.

Želimo proaktivnu strategiju za pacifičko područje (npr. zemlje ASEAN-a)

Klub zastupnika EPP-a podržava proaktivnu strategiju za pregovore o bilateralnim sporazumima sa zemljama ASEAN-a, Australijom i Novim Zelandom, i potpunu primjenu tih sporazuma, s ciljem promicanja boljeg pristupa za europska poduzeća i uklanjanja necarinskih prepreka. Klub zastupnika EPP-a smatra da sporazumi o slobodnoj trgovini i ulaganju sa Singapurom i Vijetnamom imaju puni potencijal za poticanje naše trgovinske razmjene s tim dvjema zemljama ASEAN-a s pozitivnim učincima na rast i zapošljavanje te za sigurno ulagačko okruženje s objema zemljama. Pozdravljamo nedavni početak pregovora s Australijom i Novim Zelandom s ciljem da se hitro dovrši sveobuhvatni i uravnoteženi trgovinski sporazum. Podržavamo tekuće pregovore s Indonezijom, Tajlandom, Malezijom i Filipinima i donošenje sporazuma o slobodnoj trgovini između regija u sljedećih pet godina.

Želimo oblikovati buduće trgovinske odnose između EU-a i Ujedinjene Kraljevine

Ujedinjena Kraljevina i dalje će biti važan partner EU-a s obzirom na naše zajedničke vrijednosti i zajedničku povijest, ali i članstvo Ujedinjene Kraljevine u EU-u koje je trajalo više od 40 godina. Stoga je sveobuhvatan okvir za budući odnos u interesu svih strana kako bi se osiguralo da oba tržišta ostanu što je moguće više integrirana. Smatramo da bi članstvo Ujedinjene Kraljevine u unutarnjem tržištu i carinskoj uniji bilo najbolje rješenje i za Ujedinjenu Kraljevinu i za države koje ostaju u Uniji, odnosno jedino rješenje kojim se mogu zajamčiti neometani uzajamni trgovinski tokovi i potpuno očuvati prednosti naših gospodarskih odnosa. EU bi trebao nastaviti poticati i razvijati svoj odnos s Ujedinjenom Kraljevinom. Time će se osigurati da uzajamni trgovinski tokovi u budućnosti trpe što je moguće manje poremećaje. Europski parlament mora biti potpuno uključen u postupak pregovora o budućim trgovinskim odnosima između EU-a i Ujedinjene Kraljevine, a svaki trgovinski sporazum podliježe njegovoj konačnoj suglasnosti.

Zalažemo se za snažnu zaštitu ulaganja

Podržavamo novi pristup EU-a koji se odnosi na zaštitu ulaganja i kojim se poboljšavaju individualni pristupi država članica EU-a s više od 1400 postojećih bilateralnih ugovora o ulaganjima. Iako je Ugovorom iz Lisabona nadležnost prebačena s država članica na EU, bilateralni ugovori o ulaganjima i dalje su uspješan instrument zaštite ulagača iz EU-a i njihovih ulaganja od nepoštenih praksi u inozemstvu, sve dok se ne zamijene sporazumima sklopljenima na razini EU-a. Od ključne je važnosti da se, kad je riječ o pristupu EU-a, snažna i učinkovita zaštita ulagača i njihovih ulaganja kombiniraju s očuvanjem političkog prostora potrebnog u drugim područjima, npr. za sadašnje i buduće zakonodavne standarde koji se odnose na pitanja zaštite potrošača, politike okoliša i socijalne politike te izvršavanje parlamentarnih ovlasti. Instrument učinkovite zaštite ulaganja, koji bi mogao biti dio sporazumā o slobodnoj trgovini EU-a ili samostalnih investicijskim sporazuma, trebao bi biti usklađen s pravom država na zakonsko uređivanje te zaštititi to pravo. Mogućnost biranja ne bi smjela biti moguća. Dugoročni nam je cilj osnivanje neovisnog međunarodnog suda. Stoga pozdravljamo mandat Vijeća za uspostavu multilateralnog suda za rješavanje ulagačkih sporova i potičemo Komisiju da nastavi ulagati napore u komunikaciju s trećim zemljama kako bi se što prije uspostavio takav sud.

Snažno podupiremo uspostavu okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europskoj uniji. Sve zemlje skupine G7 i većina partnerskih zemalja EU-a već imaju mehanizam za provjeru ulaganja za strana strateška ulaganja u području sigurnosti i javnog poretka. Stoga pozdravljamo uvođenje sličnog instrumenta na razini EU-a u cilju suradnje, provjere i mogućeg ograničavanja stranih ulaganja u te strateške sektore.

Želimo učinkovite instrumente trgovinske zaštite i otvorena tržišta

Daljnja liberalizacija trgovine i dalje zahtijeva sposobnost sprečavanja i brze reakcije protiv nepoštenih trgovinskih praksi na našim tržištima u interesu europskih poduzeća i građana. Stoga podupiremo primjenu različitih mehanizama, kao što su antidampinške odredbe, odredbe protiv subvencija i zaštitne odredbe kada se ispune relevantni pravni uvjeti. Stoga smatramo da je aktualno jačanje instrumenata za zaštitu trgovine, koji su brži i dostupniji srednjim i malim poduzećima, ključno za trgovinsku strategiju EU-a. Osim toga, transparentniji, nediskriminirajući i pozitivan uzajaman pristup stranim tržištima javne nabave, posebno za mala i srednja poduzeća, ključan je element trgovinske politike EU-a.