Gospodarstvo, radna mjesta i okoliš

Stvaranje prave razlike u europskom svakodnevnom životu

Naša radna skupina za gospodarstvo, radna mjesta i okoliš bavi se vrlo širokim pitanjima: od budućnosti Ekonomske i monetarne unije u EU, eura i financijske stabilnosti do opskrbe i sigurnosti energije, klimatske politike, zaštite okoliša i kvaliteta zraka. Digitalna jedinstvena tržišta, telekomunikacije, istraživanje i razvoj, podrška malim i srednjim poduzećima, socijalni stup EU-a i sigurnost hrane također spadaju u ovu radnu skupinu.

Uvijek smo bili pokretačka snaga promjene, postižući značajne rezultate u mnogim područjima. Ukinuli smo troškove mobilnih roaminga unutar EU-a. Mobilizirali smo gotovo 200 milijardi eura privatnih ulaganja u Europu i stvorili više od 300.000 radnih mjesta putem Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSI). I jako smo se potrudili za stvaranje Europske obrambene unije, koja je osigurala 500 milijuna eura sredstava EU-a za zajedničko istraživanje na području istraživanja i obrane.

Naši prioriteti za budućnost jednako su široki i vrijedni: reforma eurozone, povećanje proračuna za istraživanje i razvoj u predstojećem okvirnom programu istraživanja i inovacija Horizon Europe i jačanje programa industrijske obrane.

Predsjednik

Esther de LANGE

Odbori u radnoj skupini

Ekonomska i monetarna politika

Poticanje rasta radi povećanja broja radnih mjesta Cilj je tog Odbora poticati rast na visokoj razini, a time i povećati broj r...

Industrija, istraživanje i energetika

Pripremanje Europe za sljedeći val inovacija Također je odgovoran za politiku istraživanja, što obuhvaća &sc...

Doctor holding out stethescope with focus on object

Javno zdravlje

To make public health a European priority We have consistently called for the creation of a European Health Union that brings true benefits to EU citizens....

Okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Stvaranje održive Europe Borba protiv klimatskih promjena nalazi se visoko na našem dnevnom redu. U praksi ...

Pandemija bolesti COVID-19: stečena iskustva i preporuke za budućnost

Posebni odbor za pandemiju bolesti COVID-19: stečena iskustva i ...

FISC

Porezna pitanja

Pododbor za porezna pitanja (FISC), koji je osnovan u okviru Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (ECON), bavit će se svim poreznim pitanjima. Klub ...

Promet i turizam

Više ulaganja i manje onečišćenja Taj Odbor ponajprije je odgovoran za oblikovanje zajedničke europske politike željezničkog, cestovnog, unut...

Unutarnje tržište i zaštita potrošača

Potpuno funkcionalno jedinstveno tržište Ovaj Odbor koordinira nacionalne propise o jedinstvenom ...

Zapošljavanje i socijalna pitanja

Poticanje zapošljavanja mladih, uključivosti i mobilnosti Među ostalim pitanjima bavi se politikom stručnog os...

Povezana stajališta

Gospodarstvo, radna mjesta i okoliš

Related Position Papers

publikacije 07.10.2022

SVEMIRSKE POLITIKE ZA RAST, GOSPODARSKU TRANZICIJU I SIGURNOST U EUROPI

Naša vizija Klub zastupnika EPP-a nastoji održati i proširiti Eu...

publikacije 07.07.2021

Dokument o stajalištu Kluba zastupnika EPP-a: europska strategija za skrb

Diljem Europe pružanje i primanje skrbi uobičajena je praksa bliska b...

publikacije 20.05.2021

Stajalište Kluba zastupnika EPP-a o socijalnoj politici

Način na koji radimo više nikada neće biti isti. Tehnološka revolucija kojoj svjedočimo vodi prem...

publikacije 19.05.2021

Dokument o stajalištu Kluba Zastupnika EPP-a o načinima prijevoza (Odbor TRAN)

1. Automobilski sektor S obzirom na prilagodbu...

Kontakt