Euroopa teeb naistevastasele vägivallale lõpu

15.02.2024

Euroopa teeb naistevastasele vägivallale lõpu

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
Noor naine istub tühjas koridoris, varjates oma silmi mehe varjus

Võtmed ühes käes, telefon teises käes, sõpradega jagatud elukoha asukoht ja sõnum "kirjuta mulle, kui jõuad koju"; need ettevaatusabinõud kõlavad enamikule naistele kurvalt tuttavalt. Need on põhimeetmed, mida paljud naised ja tüdrukud tunnevad end sunnitud võtma, kui nad öösel ja mõnikord isegi päeval üksi jalutama lähevad. Kodu peaks olema turvaline ruum, kuid kahjuks ei ole see seda paljude naiste jaoks, kes muutuvad ohvriks just nende inimeste poolt, kes peaksid nende eest hoolitsema.

Naisevastase vägivalla arvud on vapustavad: iga teine naine on kogenud seksuaalset ahistamist; see mõjutab sotsiaalset elu: kuus naist kümnest väldib eraldatud kohti ja iga neljas naine väldib üksi olemist tuttavaga. Need ettevaatusabinõud ei ole põhjuseta: keskmiselt tapab partner või pereliige iga päev kaks naist. Pealegi teatatakse kodus toimepandud füüsilise või seksuaalse väärkohtlemise juhtumitest väga vähe: ainult kolmandik juhtumitest teatatakse politseile. Need häirivad sündmused ei toimu mitte mõnes kauges riigis, vaid iga päev Euroopa Liidus.

Meie fraktsioonis PPE usume, et on aeg otsustavalt tegutseda. Me tahame kaotada naistevastase vägivalla. Me juhtisime läbirääkimisi naistevastase vägivalla kriminaliseerimiseks kõikjal Euroopas. On aeg pidada naistevastast vägivalda ELi aluslepingutes kuriteoks, selle lisamine tähendab, et ELi liikmesriigid on kohustatud kaitsma naistevastase vägivalla, sealhulgas kübervägivalla ohvreid ja karistama vägivallatsejaid ning kohaldama nende kuritegude ennetamiseks samu norme, mida kohaldatakse teiste raskete ELi kuritegude suhtes.

On aeg pidada naistevastast vägivalda ELi aluslepingutes kuriteoks, selle lisamine tähendab, et ELi liikmesriigid on kohustatud kaitsma naistevastase vägivalla, sealhulgas kübervägivalla ohvreid ja karistama selle toimepanijaid ning kohaldama kuritegude ennetamiseks samu norme, mida kohaldatakse muude raskete ELi kuritegude suhtes.

Paljud ohud tulenevad digitaalsest ruumist, näiteks kiusamine, intiimfotode avaldamine ilma nõusolekuta ja seksuaalne ahistamine. Oleme võtnud endale kohustuse võidelda nende vastu ELi küberkiusamise vastase tegevuskava abil, mis hõlmab ka laste väärkohtlemist. Oleme kindlalt veendunud, et kõik veebikiusamise eri vormid tuleks kogu Euroopas kriminaliseerida ja et interneti kasutamisest põhjustatud kahju eksponentsiaalset suurenemist tuleks võtta arvesse kui raskendavat tegurit.

Avalikkuse teadlikkus ei ole ehk kunagi varem olnud suurem, sest Euroopas sagenevad naistevastase vägivalla juhtumid ning uudised kajastavad jätkuvalt peaaegu iga päev noorte tüdrukute ja naiste julmi rünnakuid või mõrvu. Me peame selle küsimuse kindlalt poliitilisse päevakorda võtma kõigil tasanditel, et ennetada vägivalda ja tegutseda kiiresti ohvrite toetamiseks, nende vajaduste rahuldamiseks ja turvalisuse tagamiseks.

Naiste mõjuvõimu suurendamine on ülioluline, kuid sama oluline on käivitada meie ühiskonnas arutelud ja mõttevahetused naistevastase vägivalla epideemia vastu võitlemiseks. EPP fraktsiooni jaoks on selge, et ükski naine ei tohiks karta vabalt tänaval käia, karta partneri kättemaksu või olla oma era- või tööelus mis tahes vormis väärkohtlemise objektiks. Me seisame selles võitluses koos naiste ja tüdrukutega.

Tutvuge EPP fraktsiooni nägemusega ühendatud ja turvalisest Euroopast, mis on majanduslikult tugev ja sotsiaalselt vastutustundlik. Me tahame tagada, et igal eurooplasel, olenemata tema taustast, oleks õiglane võimalus teenida elatist ja omaks võtta Euroopa eluviis. Lisateave EPP fraktsiooni prioriteetide kohta: Euroopa, mis kaitseb teid

Teade toimetajatele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon 177 liikmega kõigist liikmesriikidest.

Muu seotud teave