Lõpetage valitsuste luuramine oma kodanike järele - Casa

21.03.2024 9:21

Lõpetage valitsuste luuramine oma kodanike järele - Casa

Oluline märkus
Siin esitatud rahvusdelegatsiooni seisukohad ei pruugi alati kattuda fraktsiooni kui terviku seisukohtadega
Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
Euroopa Parlamendi liige David Casa

Järelevalvedirektiiv peaks olema järgmise mandaadi prioriteediks Casa ütleb VDLile, et

"Hiljutised läbirääkimised meediavabaduse seaduse üle paljastasid märkimisväärseid nõrkusi õiguslikus raamistikus, mis reguleerib tingimusi, mille alusel võib kodanike järele luurata," märkis Euroopa Parlamendi liige David Casa kirjas Von Der Leyenile, kes on Euroopa Rahvapartei juhtkandidaat komisjoni presidendiks järgmisel ametiajal.

Meediavabaduse seadus tekitas vastuolusid, sest sellega püüti kehtestada ranged kaitsemeetmed selle kohta, millal ajakirjanikke võib jälgida.

"Tundub, et ei ole täielikult mõistetud, et praegu ei ole ELi tasandil kodanike puhul üldiselt mingeid kaitsemeetmeid selle kohta, keda ja millistel asjaoludel võib jälgida. See peaks muutuma. Kodanikel peaks olema kindlustunne, et nende eraelu puutumatus on kaitstud ja et kaitse tühistatakse ainult tõsistel ja põhjendatud asjaoludel. Kõige tähtsam on, et need otsused ei peaks olema poliitikute käes," ütles Casa.

Maltal on jälitustegevus reguleeritud julgeolekuteenistuse seadusega ja selle võib iga kodaniku suhtes lubada siseminister või peaminister.

"Kohtulik järelevalve puudumine on äärmiselt murettekitav ja tähendab tegelikult, et puuduvad igasugused kaitsemeetmed või kontroll selle üle, kelle järele tööpartei valitsus otsustab spioneerida".

Härra Casa märkis, et ELi direktiiv selles küsimuses kehtestaks miinimumnõuded, mis kaitseks kodanikke kogu blokis, kuid annaks ka sellisel viisil kogutud tõenditele kohtus rohkem kaalu, kui selline jälgimine on tõeline. Ta kutsus komisjoni üles seadma selle töö uues mandaadis prioriteediks.

Teade toimetajatele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon 178 liikmega kõigist liikmesriikidest.

Muu seotud teave