Parlamentet afviser ekstremisme om plantebeskyttelsesmidler

22.11.2023 14:49

Parlamentet afviser ekstremisme om plantebeskyttelsesmidler

Vigtig note
Dette dokument er automatisk oversat
Vis original udgaven
Sprøjte til landbrugsafgrøder, der sprøjter herbicider, pesticider eller gødning på en grøn mark om foråret i Flevoland, Holland.

Der bliver ikke noget europæisk forbud mod plantebeskyttelsesmidler. I dag afviste Europa-Parlamentet De Grønnes og Socialdemokraternes ekstremistiske tilgang til at indføre flere og flere forbud og overdrevne regler, der ville reducere fødevareproduktionen i Europa.

EPP-gruppen stemte for at finde kompromiser om bæredygtig brug af plantebeskyttelsesmidler, men venstrefløjspartierne fortsatte med at presse på for ekstremer. Resultatet var, at der ikke kunne opnås flertal, og lovforslaget blev helt afvist.

"EPP-gruppen støtter ikke tiltag, der reducerer fødevareproduktionen i Europa eller forhindrer landmænd i at producere fødevarer. Lad landmændene dyrke jorden! Før vi bevæger os mod et direkte forbud mod plantebeskyttelsesmidler, må vi finde passende alternativer," sagde Alexander Bernhuber, MEP og EPP-Gruppens forhandler om de nye regler for brug af plantebeskyttelsesmidler, efter dagens afstemning i Europa-Parlamentet.

"Vi ønsker alle, at der bruges færre plantebeskyttelsesmidler på landbrugsjord. Men en reduktion må ikke bringe fødevareproduktionen i Europa i fare, gøre fødevarerne dyrere eller føre til, at landmændene opgiver deres virksomhed," siger Bernhuber.

"Landmændene skal have lov til at udføre deres arbejde. Vi må ikke øge den bureaukratiske byrde på landmændene, men sikre fødevaresikkerheden," sluttede han.

Note til redaktører

EPP-gruppen er den største politiske gruppe i Europa-Parlamentet med 178 medlemmer fra alle EU medlemslande.

Andet relateret indhold