Sikring af Europas fremtid: En fælles front mod terrorisme og organiseret kriminalitet

15.02.2024

Sikring af Europas fremtid: En fælles front mod terrorisme og organiseret kriminalitet

Politiets patruljelygter på bilens tag

En terrorist angriber et julemarked, et banderelateret skyderi finder sted i byens centrum, en børnemishandlingsring afsløres. Hver gang vi ser sådanne begivenheder i nyhederne, spørger vi alle os selv: "Hvordan kan det ske her?" Men sandheden er, at det sker alt for ofte. 75 millioner mennesker i EU er ofre for kriminalitet hvert år, og 30 terrorangreb bliver enten gennemført, mislykket eller forpurret. Bag hver eneste statistik er der et menneske. En person, hvis liv er blevet ændret for altid af kriminelle og terroristiske netværk.

Disse netværk eksisterer ikke på trods af Europas grænser, men på grund af dem. Vores indre marked og frie bevægelighed er selve grunden til, at de kan operere og begå deres forbrydelser: hvad enten det er terrorisme, narkohandel, seksuel udnyttelse af børn eller cyberkriminalitet. Det er europæiske udfordringer, og derfor kræver de europæiske løsninger.

For at bekæmpe organiseret kriminalitet og terrorisme foreslår EPP-gruppen at omdanne Europol til "Eurocops", et fuldt operationelt politiagentur med grænseoverskridende håndhævelsesbeføjelser. Kun en europæisk politistyrke kan holde styr på terrormistænkte, der rutinemæssigt og frit krydser grænser. Derfor skal vi også sikre, at flygtninge ikke kan gemme sig bag juridiske teknikaliteter og forskelle mellem medlemsstaterne. Forbedring af udvekslingen af operationelle oplysninger mellem de retshåndhævende myndigheder og sikring af håndhævelsen af den europæiske arrestordre er afgørende i kampen mod terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet. Store kriminelle netværk opererer i flere sektorer. Det bør være en prioritet at forstyrre deres økonomiske gevinster. Eurocops skal have de nødvendige værktøjer til at "følge pengene" og hurtigt konfiskere overskuddet fra ulovlige aktiviteter. Inddrivelse af midler, såvel som forebyggende og værdibaseret beslaglæggelse af aktiver, er en klar måde at afskrække organiserede kriminelle netværk på.

EPP-gruppen foreslår at omdanne Europol til "Eurocops", et fuldt operationelt politiagentur med grænseoverskridende håndhævelsesbeføjelser. Kun en europæisk politistyrke kan holde styr på terrormistænkte, der rutinemæssigt og frit krydser grænser.

Vi er nødt til at følge med i, hvordan disse netværk udvikler sig. Efterhånden som vores verden bliver mere sammenkoblet, har organiserede kriminelle grupper fundet nye måder at tjene penge på, herunder gennem cyberkriminalitet. Deres angreb på både vores private digitale liv og kritiske digitale infrastruktur har reelle konsekvenser for borgerne: Pensionister, der mister deres livsopsparing på grund af kreditkortsvindel, hospitaler, der ikke kan fungere på grund af cyberafpresning, ofre for børnemishandling, hvis misbrug konstant cirkulerer online. For at bekæmpe denne form for cyberkriminalitet foreslår EPP-gruppen en operationel europæisk cyberbrigade. Det er uacceptabelt, at kriminelle netværk har mere avanceret teknologi end vores regeringer. Vi har brug for, at Europas eksperter arbejder sammen for at finde gerningsmændene, beskytte ofrene og forstyrre forretningsmodellen for cyberkriminalitet. Vi skal også give virksomhederne mulighed for at bruge den tilgængelige teknologi til at opdage og fjerne det indhold, der nærer det kriminelle marked for seksuelt misbrug af børn.

Det europæiske projekt drejer sig om demokratiets grundlæggende værdier: frihed, lighed og retsstatsprincippet. Kriminelle organisationer og terrororganisationer er imod alt, hvad vi tror på. I forfølgelsen af deres mål mener de, at de har ret til at forstyrre vores liv. Hvis Europa er vores hjem, må vi være dets vogtere og beskytte det mod truslerne fra disse kriminelle. Ved at prioritere handling på europæisk plan og styrke vores retshåndhævelseskapacitet kan vi besejre de kræfter, der forsøger at indgyde frygt i vores borgere og true vores kollektive sikkerhed.

Udforsk EPP-Gruppens vision for et forenet og sikkert Europa med økonomisk styrke og socialt ansvar. Vi ønsker at sikre, at alle europæere, uanset deres baggrund, har en fair chance for at tjene til livets ophold og omfavne den europæiske livsstil. Læs mere om EPP-Gruppens prioriteter: Et Europa, der beskytter DIG

Note til redaktører

EPP-gruppen er den største politiske gruppe i Europa-Parlamentet med 177 medlemmer fra alle EU medlemslande.

Andet relateret indhold