Europa skal tage ansvar for europæisk affaldseksport uden for EU

17.11.2023 3:49

Europa skal tage ansvar for europæisk affaldseksport uden for EU

Vigtig note
Dette dokument er automatisk oversat
Vis original udgaven
På genbrugsfabrikken arbejder en uigenkendelig ældre mandlig arbejder

Sent torsdag aften blev forhandlere fra Europa-Parlamentet og EU's medlemslande enige om de nye regler for transport af affald inden for og uden for EU.

"Europas eksport af affald til udviklingslande har nået et rekordhøjt niveau. Når vi eksporterer mere og mere affald, må vi tage ansvar for at forebygge og afhjælpe skader på mennesker og miljø i lande uden for EU, såsom Tyrkiet. Vi skal sikre, at de ansvarlige for overførslen bliver behørigt straffet, hvis de bryder EU-lovgivningen," forklarer Pernille Weiss MEP, Europa-Parlamentets chefforhandler af de nye regler.

"I 2021 eksporterede EU 77 procent mere affald end i 2004. Det omfatter ikke-jernholdigt metalskrot samt papir-, plast-, tekstil- og glasaffald. Det er ikke uden konsekvenser i tredjelande," siger Weiss.

Den nye lov vil tage hånd om dette ved at indføre strengere betingelser for eksport af affald, især til ikke-OECD-lande. Den vil sikre, at en overførsel af affald overvåges under hele sin rejse, indtil det er blevet håndteret på en miljømæssigt forsvarlig måde, og dermed bidrage til en cirkulær økonomi. Det vil også gøre det lettere at transportere affald inden for EU ved at reducere bureaukratiet og digitalisere udvekslingen af oplysninger mellem myndigheder og operatører. De nye EU-regler forventes at bidrage til at øge genanvendelseskapaciteten i EU.

Note til redaktører

EPP-gruppen er den største politiske gruppe i Europa-Parlamentet med 178 medlemmer fra alle EU medlemslande.

Andet relateret indhold