Objave

Read or download our latest publications to learn about our Group, our position on European Parliament legislative and policy issues and more.

objave 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00

Dokument o rasti

Evropa je še vedno najboljši kraj za življenje na svetu. Želimo zaščititi naše socialno tržno gospodarstvo v globaliziranem sve...

objave 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00

Bodite inovativni! Ljudi smo postavili v ospredje inovacij

Evropa se mora zbuditi Medtem, ko se je svet v 80. in 90. letih 20. stoletja spreminjal...

objave 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00
ZUNANJE ZADEVE PRAVNE IN NOTRANJE ZADEVE

PROTITERORISTIČNI PAKT SKUPINE EPP

Preprečevanje radikalizacije in krepitev procesa deradikalizacije Eno ključnih vprašanj, na katerega se osredotoča na...

objave 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00
GOSPODARSTVO IN OKOLJE

EU lahko pomaga premagati raka: da čez 20 let ne bi nihče več umrl za rakom

Rak je za številne Evropejce eden izmed glavnih...

objave 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00

Čas je, da ukrepamo v zvezi z migracijami

Pristop k migracijam mora biti celosten. Treba je upoštevati vse vidike v okviru celovite strategije, ki...

objave 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00

Varnost ljudi je za nas na prvem mestu

Evropejci se morajo počutiti varne Živimo v svetu sprememb. Nekdanji zavezniki se oddaljujejo od Evrope, nekdanji n...

objave 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00
GOSPODARSTVO IN OKOLJE

Dokument o stališču skupine ELS o obdavčitvi

Prednostne naloge skupine ELS v zvezi z davki: Davke je treba plačevati v tistih državah, kjer poteka d...

objave 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00

Dokument o stališču poslanske skupine ELS o mednarodni trgovini

EU ima vodilno vlogo na področju proste in pravične svetovne trgovine. To d...

objave 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00
ZUNANJE ZADEVE GOSPODARSTVO IN OKOLJE

Zunanja razsežnost energetske varnosti

CILJI Naš cilj je zagotoviti večjo zanesljivost zunanje oskrbe Evropske unije z energijo. Evropska unija uvozi ...

objave 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00
GOSPODARSTVO IN OKOLJE

Dokument o stališču skupine ELS - Evropska zdravstvena unija

Kadar so ljudje nekomu zaželeli vse najboljše za rojstni dan ali v novem letu, so na k...

objave 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00
GOSPODARSTVO IN OKOLJE

Stališče Poslanske skupine ELS o oblikovanju proračuna glede na uspešnost

Boljša poraba EU: osredotočanje na ...

objave 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00
PRORAČUNSKA IN STRUKTURNA POLITIKA

Dokument o stališču politične skupine ELS o reformi SKP

Skupina ELS je in bo še naprej glasnica in zagovornica evropskih kmetov in naših podeželskih sk...

Naloži več +