Prihláste sa na stáž v skupine EPP v Bruseli

Prihláste sa na stáž v skupine EPP v Bruseli

Dôležité upozornenie
Tento dokument bol preložený automaticky.
Zobraziť pôvodnú verziu
EPP Group Trainees

Pridajte sa k skupine EPP ako stážista v septembri tohto roka!

Päťmesačné stáže Skupiny PPE ponúkajú mladým ľuďom so záujmom o politiku z celej EÚ vynikajúcu príležitosť získať jedinečné skúsenosti v našej dynamickej politickej organizácii. Ponúkame tieto stáže:

  • všeobecné stáže
  • stáže v oblasti sociálnych médií (vrátane videoeditora)
  • stáže pre novinárov

Úspešní uchádzači sa budú podieľať na každodennej práci sekretariátu našej skupiny od septembra tohto roka do februára budúceho roka.

Prihláste sa teraz - do 15. mája do 12:00 (SEČ)!

Podrobnosti o programe, podmienkach prijatia a výberovom konaní sú k dispozícii tu: https://www.eppgroup.eu/who-we-are/traineeships-amp-programmes.

iný relevantný obsah