Európsky parlament odmieta bezpodmienečné uznanie Palestíny

tento obsaj je dostupný aj v

Poslanecký klub EĽS víta prijatie Uznesenia Európskeho parlamentu o uznaní palestínskej štátnosti a riešenie dvoch štátov, avšak toto riešenie musí ísť ruka v ruke s rozvojom mierových rozhovorov. "Európsky parlament týmto hlasovaním odmietol bezpodmienečné uznanie Palestíny bez súčasnej nadväznosti pre mierové rozhovory," povedal predseda zahraničného výboru EP Elmar Brok, ktorý bol vo vyjednávacom tíme poslaneckého klubu EĽS.

"Poslanecký klub EĽS spolu s väčšinou Európskeho parlamentu verí, že skoré rozhovory sú potrebné pre bezpečnosť Izraela a životaschopného palestínskeho demokratického štátu na základe hraníc z roku 1967 a na základe medzinárodného práva. Obe strany sa musia zdržať akýchkoľvek akcií, ktoré by ohrozili tento cieľ. Európsky parlament tiež správne žiada od všetkých palestínskych frakcií, vrátane Hamasu, aby vzhľadom na deklaráciu Organizácie pre oslobodenie Palestíny (OOP) z roku 1993, uznali existenciu štátu Izrael. Poslanecký klub EĽS podporuje pozíciu EP voči izraelskej politike osídľovania ", povedal Elmar Brok.

Poslanecký klub EĽS takisto víta, že rezolúcia odmieta akékoľvek formy násilia a terorizmu a varuje pred možnými náboženskými interpretáciami konfliktu. Pre poslancov EĽS je ako jediné možné riešenie  izraelsko-palestínskeho konfliktu také, ktoré bude dosiahnuté mierovými nenásilnými prostriedkami.

"Sme hlboko znepokojení zvyšujúcim sa napätím a rastúcim násilím v regióne a žiadame od všetkých strán, aby sa zdržali krokov, ktoré zhoršujú situáciu. Rezolúcia prijatá dnes nie je žiadnou požiadavkou na bezpodmienečné uznanie Palestíny. Práve naopak, jej znenie trvá na požiadavke pokračovania rozvoja mierových rozhovorov. Ale hlavne, jediné skutočné uznanie Palestíny sa môže uskutočniť na základe rokovaní oboch strán v rámci celkového mierového procesu, ktoré vyriešia všetky dôležité otázky, "povedal Cristian Preda, koordinátor EĽS v zahraničnom výbore, ktorý o texte v mene EĽS vyjednával.

Koho a čo zastupujeme