Vedúci pracovnej skupiny pre rozpočet a štrukturálne politiky

Adresy

BRU:

ASP 06H361
Rue Wiertz BE-1047 Bruxelles

STR:

WIC M04060
Allée du Printemps FR-67070 Strasbourg
smerom na hor