Romana TOMC

Poslanec/Poslankyňa EP

Romana TOMC

How to contact me ?

Romana TOMC

Poslanec/Poslankyňa EP
Slovinsko
Slovenska demokratska stranka
BRUSSEL

SPINELLI 13E242 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

+32 (0)2 28 45665

STRASBOURG

WEISS T08029 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex

+33 (0)3 88 1 75665

BIO

Romana Tomcová študovala na Ekonomickej fakulte v Ľubľane. Bola podpredsedníčkou slovinského Národného zhromaždenia. Zastávala aj funkciu podpredsedníčky Parlamentného zhromaždenia Rady Európy v Štrasburgu. Počas pôsobenia v Slovinsku pracovala v troch parlamentných výboroch: vo Výbore pre prácu, rodinu, sociálne veci a zdravotné postihnutie, vo Výbore pre financie a menovú politiku a vo Výbore pre hospodárstvo.

Romana Tomcová bola aj riaditeľkou Slovinského fondu pre rozvoj ľudských zdrojov a štipendií. Počas slovinského predsedníctva v Rade EÚ pôsobila ako štátna tajomníčka na ministerstve práce, rodiny a sociálnych vecí a predtým viedla riaditeľstvo pre prácu a pracovné práva.

Takmer desať rokov pracovala v Slovinskej obchodnej a priemyselnej komore. Bola tiež tajomníčkou Slovinského združenia podnikateľov, tajomníčkou Združenia účtovných služieb a tajomníčkou Rady expertov pre daňové a finančné otázky. V Slovinskom zväze zamestnávateľov sa stala vedúcou oddelenia pre ekonomické otázky.

Moje funkcie v Európskom parlamente :

 • Spolupredsedníčka - Medziskupina pre demografické výzvy, rovnováhu rodinného a pracovného života a prechod mladých do sveta práce
 • Podpredsedníčka - Zamestnanosť a sociálne veci
 • Členka - Slovenska demokratska stranka
 • Členka - EHP/EZVO a sever
 • Členka - Európsky parlament
 • Náhradníčka - Stredná Ázia, Mongolsko
 • Náhradníčka - Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • Náhradníčka - Vnútorný trh a ochrana spotrebiteľa

My Positions in the Group :

 • Podpredsedníčka - Pracovná skupina pre hospodárstvo a životné prostredie
 • Členka - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • Členka - Predsedníctvo skupiny EPP
 • Členka - Vedúci národných delegácií skupiny EPP
 • Členka - Conference on the Future of Europe

My work in the European Parliament

Follow the links below to see my activities on the parliamentary website