Pascal ARIMONT

Poslanec/Poslankyňa EP

Pascal ARIMONT

How to contact me ?

Pascal ARIMONT

Poslanec/Poslankyňa EP
Belgicko
Christlich Soziale Partei
BRUSSEL

SPINELLI 08E218 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

+32 (0)2 28 45778

STRASBOURG

WEISS T11005 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex

+33 (0)3 88 1 75778

BIO

Narodil sa v roku 1974 v meste Malmédy v Belgicku. Je zástupcom nemecky hovoriacej komunity v Belgicku. V rokoch 1996 - 2002 vyštudoval klasickú filológiu na Univerzite v Liége, európske štúdiá na RWTH Aachen a právo na Univerzite Louvain-La-Neuve.

V rokoch 1998 - 2002 bol pán Arimont asistentom poslanca Európskeho parlamentu. V rokoch 2002 - 2006 absolvoval stáže v advokátskych kanceláriách v Bruseli a Sankt Vith. Je advokátom a partnerom v advokátskej kancelárii "Melotte, Veiders & Arimont". V rokoch 2006 - 2009 bol členom provinčnej rady Liège a v rokoch 2009 - 2014 poslancom parlamentu nemecky hovoriacej komunity v Belgicku.

Je členom a podpredsedom Výboru pre regionálny rozvoj (REGI). Je náhradným členom Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) a Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE).

Poslanec Európskeho parlamentu od roku 2014.

Moje funkcie v Európskom parlamente :

 • Podpredseda - Regionálny rozvoj
 • Člen - Medziskupina pre dobré životné podmienky a ochranu zvierat
 • Člen - Medziskupina pre mestské záležitosti
 • Člen - Medziskupina pre európske kultúrne dedičstvo, svätojakubské cesty a iné európske kultúrne trasy
 • Člen - Christlich Soziale Partei
 • Člen - Austrália, Nový Zéland
 • Člen - Právne veci
 • Člen - Európsky parlament
 • Náhradník - Juhoafrická republika
 • Náhradník - Priemysel, výskum a energetika

My Positions in the Group :

 • Vedúci delegácie - Predsedníctvo skupiny EPP
 • Člen - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • Člen - Conference on the Future of Europe
 • Člen - Vedúci národných delegácií skupiny EPP

My work in the European Parliament

Follow the links below to see my activities on the parliamentary website

My views and opinions