Dennis RADTKE

Poslanec/Poslankyňa EP

Dennis RADTKE

How to contact me ?

Dennis RADTKE

Poslanec/Poslankyňa EP
Nemecko
Christlich Demokratische Union Deutschlands
BRUSSEL

SPINELLI 14E115 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

+32 (0)2 28 45650

STRASBOURG

WEISS T11057 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex

+33 (0)3 88 1 75650

BIO

Dennis Radtke sa narodil v roku 1979 vo Wattenscheide, štvrti mesta Bochum v Porúrí. Porúrie, ktoré je silne ovplyvnené rôznorodým priemyslom, je najväčším metropolitným regiónom v Nemecku a v rámci Európskej únie je tretím najväčším. Dennis Radtke je prostredné dieťa a má dvoch bratov.

Po zložení nemeckej maturity (prijímacej skúšky na nemeckú vysokú školu) nastúpil na prax ako asistent v priemyselnom podniku Dr. C. Otto Feuerfest GmbH v Bochume. Odvtedy je členom odborového zväzu pre baníctvo, chemický priemysel a energetiku (IG BCE). Počas svojho pôsobenia ako asistent priemyselného podnikania bol pán Radtke aktívnym členom skupiny zastupujúcej mladých ľudí a učňov v tomto odborovom zväze. V rokoch 2006 až 2008 sa zúčastnil na stážovom programe IG BCE, ktorý ukončil ako generálny tajomník odborového zväzu. Až do začiatku svojho mandátu v Európskom parlamente pracoval desať rokov na tejto pozícii, naposledy ako oblastný manažér v Moers v Severnom Porýní-Vestfálsku.

Dennis Radtke je členom CDU (Kresťanskodemokratická únia, strana v Nemecku), ako aj jej združenia CDA (Kresťanskodemokratické združenie zamestnancov). V rokoch 2007 až 2014 bol národným predsedom mladej CDA v Nemecku. Od roku 2007 je členom spolkového výboru CDA. Od roku 2013 je tiež primárnym náhradníkom krajinského straníckeho lídra CDA Severné Porýnie-Vestfálsko a regionálnym straníckym lídrom CDA Porúrie, najväčšieho regionálneho združenia CDA v Nemecku. V roku 2012 sa stal členom predsedníctva strany CDU spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko a v roku 2016 členom spolkových výborov "Európa" a "Práca a sociálne veci" CDU Nemecka. Od roku 2008 je tiež členom regionálneho zhromaždenia regionálneho združenia Porúrie (RVR - Regionalverband Ruhrgebiet), tzv. rúrskeho parlamentu. Poslancom Európskeho parlamentu sa stal 24. júla 2017.

Moje funkcie v Európskom parlamente :

 • Spolupredseda - Medziskupina pre odborové zväzy
 • Koordinátor - Zamestnanosť a sociálne veci
 • Člen - Medziskupina pre udržateľné, dlhodobé investície a konkurencieschopný európsky priemysel
 • Člen - Christlich Demokratische Union Deutschlands
 • Člen - Kórejský polostrov
 • Člen - Zamestnanosť a sociálne veci
 • Člen - Európsky parlament
 • Náhradník - Japonsko
 • Náhradník - Priemysel, výskum a energetika

My Positions in the Group :

 • Člen - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • Člen - Predsedníctvo skupiny EPP

My work in the European Parliament

Follow the links below to see my activities on the parliamentary website