Problémy s právnym štátom a demokraciou na Malte

18.12.2019 14:02

Problémy s právnym štátom a demokraciou na Malte

Dôležité upozornenie
Tu uvedené pohľady sú názorom národnej delegácie a nie vždy odzrkadlujú názory  celého poslaneckého klubu
Video picture

Stanovisko Vladimíra Bilčíka, poslanca Európskeho parlamentu za EĽS ( Spolu-OD) k uzneseniu Európskeho parlamentu k Malte.

Plénum Európskeho parlamentu v Štrasburgu dnes 18. decembra 2019 prijalo uznesenie k pokroku vo vyšetrovaní vraždy novinárky Daphne Caruany Galizie a s ním súvisiacemu politickému vývoju na Malte v pomere 581 za, 26 proti a 83 sa zdržali hlasovania.

Podľa europoslanca Vladimíra Bilčíka toto uznesenie jasne upozorňuje na problémy s právnym štátom a demokraciou na Malte. „Nesmieme sa tváriť, že napriek pokroku vo vyšetrovaní  môže Európsky parlament ubrať na tempe v monitorovaní dodržiavania základov právneho štátu v jednotlivých členských krajinách Európskej únie. Čo sa stane na Malte a na Slovensku má dopad aj na celé európske spoločenstvo. Sme na jednej lodi,“ upozorňuje Vladimír Bilčík.

"Dnešné hlasovanie odzrkadľuje náš principiálny postoj k vražde novinárky Caruana Galizia na Malte. Premiér Muscat musí odstúpiť, aby mali Malťania priestor nastoliť skutočnú spravodlivosť vo svojej krajine. Caruana Galizia zaplatila životom za to, že hľadala pravdu a odkrývala korupciu na najvyšších politických pozíciach, podobne ako Ján Kuciak na Slovensku.  Potrebujeme účinne chrániť investigatívnych novinárov. A práve preto musí byť táto ochrana dôležitou súčasťou nového európskeho mechanizmu na ochranu právneho štátu." uzatvára europoslanec a stály spravodajca EP pre Srbsko Vladimír Bilčík.

Poznámka pre redaktorov:  V obidvoch spomínaných krajinách sú pri moci socialisti a nesú plnú politickú, právnu a morálnu zodpovednosť za súčasný stav- rozklad spoločnosti.

 

 

Poznámky pre editorov

Poslanecký klub EĹS s 182 členmi z 26 členských štátov je najsilnejšia politická skupina v Európskom parlamente

iný relevantný obsah