Umelá inteligencia v digitálnom veku (mandát skončený)

AIDA

Umelá inteligencia v digitálnom veku

Vítame potenciál umelej inteligencie a robotiky

Umelá inteligencia zohráva kľúčovú úlohu v našich hospodárstvach a demokraciách tým, že je strategickou technológiou, ktorá môže posilniť rast, inovácie a efektívnosť. Skupina PPE chce, aby Európa stála na čele pri stanovovaní pravidiel pre globálne normy.

Inovácia je DNA Európy. Dôveryhodná umelá inteligencia založená na hodnotách musí byť ochrannou známkou EÚ. Skupina PPE sa domnieva, že Európa má potenciál chopiť sa ďalšej digitálnej vlny a prevziať vedúcu úlohu v oblasti umelej inteligencie, robotiky, biomedicíny, veľkých dát a inžinierstva mobility. Skupina PPE je odhodlaná zvýšiť investície do umelej inteligencie a údajov, ktoré do nej prispievajú, aby sa EÚ stala lídrom v tejto oblasti s cieľom zabezpečiť prosperujúci a konkurencieschopný kontinent. Tieto inovácie budeme podporovať v súlade s našimi európskymi hodnotami.

Pri zavádzaní umelej inteligencie Skupina PPE požaduje vysoké etické normy, pravidlá zodpovednosti a transparentnosť. Chceme vytvoriť skutočnú Európsku úniu inovácií s cieľom zlepšiť životy ľudí a zároveň zachovať konkurencieschopnosť na celosvetovej úrovni. Príliš veľa občanov je opatrných, pokiaľ ide o technologické zmeny; musíme ich ubezpečiť, že technológia má v našej spoločnosti konštruktívnu hodnotu, že všetky naše životy sa stanú lepšími a zdravšími. Skupina PPE trvá na tom, aby sa ľudia stali stredobodom inovácie.

V procese

No result

No result

Zobraziť všetkých členov výboru

konkrétna pozícia

Právne záležitosti a vnútro

iný relevantný obsah

No result