committee

Artificiële intelligentie in het digitale tijdperk (opdracht beëindigd)

Kunstmatige intelligentie in het digitale tijdperk

We omarmen het potentieel van kunstmatige intelligentie en robotica

Kunstmatige intelligentie (‘artificial intelligence’, AI) is van cruciaal belang voor onze economie en democratie, omdat deze strategische technologie kan zorgen voor meer economische groei, innovatie en efficiëntie. De EVP-Fractie wil dat Europa een voortrekkersrol speelt bij het vaststellen van wereldwijde standaarden.

Innovatie is onderdeel van Europa’s DNA. Betrouwbare en op waarden gebaseerde AI moet een EU-handelsmerk zijn. De EVP-Fractie is overtuigd dat Europa in de komende digitsale revolutie het voortouw kan nemen in AI, robotica, biomedische producten, big data en mobility sengineering. De EVP-Fractie zet zich in voor meer investeringen in AI en de  gegevens die hiervoor worden gebruikt om van de EU een wereldleider op dit gebied te maken en zo de welvaart en het concurrentievermogen van Europa te versterken. We zullen ons ervoor inzetten dat deze innovaties in  lijn zijn met onze Europese waarden.

De EVP-Fractie pleit voor strenge ethische normen, aansprakelijkheidsregels en transparantie bij de ontwikkeling van AI. We willen een echte Europese innovatie-unie tot stand brengen om het leven van de mensen te verbeteren en tegelijkertijd wereldwijd concurrerend te blijven. Te veel burgers zijn bang voor technologische veranderingen. Zij moeten er vanuit kunnen gaan  dat technologie van meerwaarde is voor onze samenleving en kan bijdragen tot een beter en gezonder leven. De EVP-Fractie wil dat mensen bij innovatie absoluut centraal staan.

AIDA

Andere gerelateerde inhoud