committee

Tehisintellekt digiajastul (mandaat lõppenud)

Tehisintellekt digiajastul

Kasutame ära tehisintellekti ja robootika potentsiaali

Tehisintellektil on meie majanduses ja demokraatias oluline roll strateegilise tehnoloogiana, mis võib hoogustada majanduskasvu, innovatsiooni ja tõhusust. EPP fraktsioon soovib, et Euroopa astuks ülemaailmseid standardeid käsitlevate reeglite kehtestamisel esirinda.

Innovatsioon on sööbinud Euroopa olemusse. Usaldusväärne ja väärtuspõhine tehisintellekt peab olema ELi kaubamärk. Usume, et Euroopa võib järgmist digilainet ära kasutada ning võtta tehisintellekti, robootika, biomeditsiini, suurandmete ja liikuvustehnoloogia valdkonnas juhtrolli. EPP fraktsioon on kohustunud suurendama tehisintellekti ja selles kasutatavatesse andmetesse tehtavaid investeeringuid, et muuta EL selles valdkonnas liidriks ning tagada, et Euroopa oleks jõukas ja konkurentsivõimeline. Toetame neid uuendusi kooskõlas oma Euroopa väärtustega.

Nõuame tehisintellekti kasutuselevõtul kõrgeid eetikastandardeid, vastutust käsitlevaid norme ja läbipaistvust. Tahame luua tõelise Euroopa innovatiivse liidu, et parandada inimeste elu ja jääda seejuures ülemaailmsel tasandil konkurentsivõimeliseks. Liiga paljud kodanikud on tehnoloogiliste muutuste suhtes ettevaatlikud; peame neile kinnitama, et tehnoloogial on meie ühiskonnas konstruktiivne väärtus, et meie kõigi elu muutub paremaks ja tervislikumaks. Oleme veendunud, et innovatsioon peab olema inimkeskne.

AIDA

Muu seotud teave