committee

Mākslīgais intelekts digitālajā laikmetā (mandāts beidzas)

Mākslīgais intelekts digitālajā laikmetā

Mēs novērtējam mākslīgā intelekta un robotikas potenciālu

Mākslīgais intelekts (MI) kā stratēģiska tehnoloģija, kas var būt izaugsmes, inovācijas un efektivitātes virzītājspēks, pilda izšķirīgi svarīgu lomu mūsu ekonomikā un demokrātijā. ETP grupa vēlas, lai Eiropa būtu globālo standartu noteikumu izstrādes līderpozīcijās.

Eiropa vienmēr ir bijusi novatore. ES jābūt pazīstamai ar uzticamu un vērtībās balstītu MI. ETP grupa uzskata, ka nākamo digitālo vilni Eiropa var izmantot savā labā un ieņemt vadošo lomu MI, robotikas, biomedicīnas, lielo datu un mobilitātes inženierijas jomā. ETP grupa ir apņēmusies palielināt investīcijas MI un datos, kas tam tiek izmantoti, un tādējādi izvirzīt ES šīs jomas vadībā, lai Eiropa būtu pārticīga un konkurētspējīga. Šīs inovācijas mēs attīstīsim atbilstoši Eiropas vērtībām.

ETP grupa aicina MI izstrādē piemērot augstus ētikas standartus, noteikumus par atbildību un pārredzamību. Mēs vēlamies izveidot īstenu Eiropa inovācijas savienību, lai uzlabotu cilvēku dzīvi, nezaudējot globālo konkurētspēju. Pārāk daudz cilvēku uz tehnoloģiskajām pārmaiņām raugās ar aizdomām. Mums viņiem jāapliecina, ka tehnoloģijai sabiedrībā ir konstruktīva vērtība un ka mūsu dzīve kļūs labāka un veselīgāka. ETP grupa ir stingri pārliecināta, ka cilvēkiem ir jābūt inovācijas centrā.

AIDA