Uczyńmy Europę cyfrową!

17.11.2014 17:15

Uczyńmy Europę cyfrową!

Video picture
Tłumaczenie
Select language:

Jednolity rynek cyfrowy jest jednym z najważniejszych projektów Unii Europejskiej. Europa potrzebuje nowej siły napędowej do szybkiego wzrostu i polepszenia konkurencyjności. Rzeczywisty wpływ sektora Big Data na wzrost gospodarczy w Europie szacowany jest na 280 mld euro do 2020 roku. Możliwości płynące z reindustrializacji powinny mieć też inny wymiar: cyfryzację. To warunek, który musimy spełnić, aby przemysł europejski był przyszłościowy i gotowy na tzw. Internet Przedmiotów.

Internet bez granic

Jednolity rynek europejski oznacza harmonizację i tworzenie przepisów, które pozwolą na wytworzenie specjalnej wartości dodanej pochodzącej z posiadania jednego wielkiego rynku wykraczającego poza granice państw. Internet działa transgranicznie, więc jasne jest, że rewolucja cyfrowa zmienia nie tylko nasze życie, jako jednostki, ale także ma wpływ na cały kontynent. Rozdrobnienie tego rynku jest zagrożeniem - tak samo w dziedzinie Telekomunikacji, jak i w innych rodzajach usług. W wielu dziedzinach fragmentacji winne są silne stanowiska państw członkowskich i brak gotowości do integracji. Jak można rozwijać firmy i ich działalność w dziedzinie cyfrowej, jeśli trzeba się dopasować do 28 porządków prawnych? Ochrona przetwarzania i przekazywania danych czy też płacenie podatków odbywa się w każdym kraju na innych warunkach.

Rozwój gospodarczy i społeczny

Ale co to znaczy "jednolity rynek cyfrowy"? To zupełnie nowe możliwości dla rozwoju biznesu oraz dla rozwoju społeczeństwa. Przede wszystkim, musimy mieć wspólny dostęp do szybkiego Internetu, a także być otwarci na następną generację - czyli 5G. Po drugie, musimy zrozumieć, że rozwój treści i usług może zmienić życie milionów ludzi. Korzystanie z otwartych źródeł w edukacji, zmiana prawa autorskiego w odniesieniu do twórców i oczekiwań ludzi chcących łatwego dostępu do wielu produktów i towarów, rozwój medycyny mobilnej w celu poprawy usług medycznych dla pacjentów - wszystkie te rozwiązania istnieją dzięki narzędziom cyfrowym dostępnym w stale zmieniającej się Europie.

Całościowe podejście do rewolucji cyfrowej

Jest jeden warunek, aby wpływ rewolucji cyfrowej był skuteczniejszy. Powinniśmy wdrożyć ramy jednolitego rynku cyfrowego, podejść do tematu w sposób całościowy, przyjmując te same ramy czasowe. Dostęp do Internetu ma sens, tak samo jak możliwość korzystania z e-podpisu, prywatność i ochrona danych, czy walka z cyberprzestępczością - ale tylko synergia wszystkich tych środków przewiduje prawdziwy wzrost konkurencyjności. Ponadto potrzebujemy nowych e-umiejętności (e-skills) w społeczeństwie, a młodzi ludzie powinni zacząć uczyć się kodowania, jeśli chcą mieć odpowiednie umiejętności na przyszłym rynku pracy.

Pełna implementacja jednolitego rynku cyfrowego oferuje ogromne możliwości: jest dźwignią gospodarczą, powoduje większe zaangażowanie obywateli, a z punktu widzenia społecznego, daje szansę na zwiększenie jedności.

Uczyńmy Europę cyfrową! #reform2grow

Wierzymy w ludzi. #believeinpeople

więcej na temat