Publikacje: SPRAWY ZAGRANICZNE

Read or download our latest publications to learn about our Group, our position on European Parliament legislative and policy issues and more.

Flags of Ukraine and the European Union
publikacje 05.04.2022 - 8:50
publikacje 10.03.2021 - 10:15
publications 10.03.2021 - 10:15
SPRAWY ZAGRANICZNE

Relacje UE - Chiny – w kierunku sprawiedliwego i wzajemnego partnerstwa

„Aby mieć zasady, trzeba najpierw mieć odwagę” – chińskie przysłowi...

publikacje 02.10.2015 - 8:15
publications 02.10.2015 - 8:15
SPRAWY ZAGRANICZNE GOSPODARKA I ŚRODOWISKO NATURALNE

Zewnętrzny wymiar bezpieczeństwa energetycznego

CELE Naszym celem jest zapewnienie większego bezpieczeństwa zewnętrznych dostaw energii do Unii Eu...

publikacje 23.02.2015 - 11:30
publications 23.02.2015 - 11:30
SPRAWY ZAGRANICZNE

Reakcja UE na kryzys na Ukrainie

Podczas przyspieszonych wyborów parlamentarnych w dniu 26 października br. naród ukraiński opowiedział się wyraźnie i zdec...