Publikacje: SPRAWY ZAGRANICZNE

Read or download our latest publications to learn about our Group, our position on European Parliament legislative and policy issues and more.

publikacje 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00
SPRAWY ZAGRANICZNE

Reakcja UE na kryzys na Ukrainie

Podczas przyspieszonych wyborów parlamentarnych w dniu 26 października br. naród ukraiński opowiedział się wyraźnie i zdec...

publikacje 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00
SPRAWY ZAGRANICZNE GOSPODARKA I ŚRODOWISKO NATURALNE

Zewnętrzny wymiar bezpieczeństwa energetycznego

CELE Naszym celem jest zapewnienie większego bezpieczeństwa zewnętrznych dostaw energii do Unii Eu...

publikacje 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00
SPRAWY ZAGRANICZNE

Relacje UE - Chiny – w kierunku sprawiedliwego i wzajemnego partnerstwa

„Aby mieć zasady, trzeba najpierw mieć odwagę” – chińskie przysłowi...

Flags of Ukraine and the European Union
publikacje 01.01.1970 - 1:00
publikacje 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00
SPRAWY ZAGRANICZNE SPRAWY WEWNĘTRZNE I PRAWNE

Stanowisko Grupy Europejskiej Partii Ludowej w sprawie azylu i migracji

Przedmowa do wydania drugiego W kwietniu 2020 r. Grupa EPL przyjęła k...