LuxLeaks: Grupa EPL chce zmian w polityce podatkowej UE

24.11.2015 12:21

LuxLeaks: Grupa EPL chce zmian w polityce podatkowej UE

Video picture
Tłumaczenie
Select language:

Po tzw aferze LuxLeaks, która ujawniła, że niektóre państwa UE korzystają z braku przepisów ws wspólnej bazy podatkowej UE,  Grupa EPL chce zmian w systemie podatkowym UE.

"Państwa członkowskie muszą ze sobą bardziej współpracować. Jedynym sposobem na zapobieżenie wyciekowi milionów dochodów z podatków, jest wprowadzenie wspólnej dla całej Europy podstawy opodatkowania firm, bez harmonizowania stawek podatkowych. Bez wspólnej bazy opodatkowania nie będzie można zagwarantować, że podatki będą płacone tam, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza firm" -  powiedziała Danuta Hübner, sprawozdawca cień z ramienia Grupy EPL do raportu o nieuczciwych praktykach podatkowych i uchylaniu się od opodatkowania w Unii Europejskiej, który zostanie omówiony dziś w Parlamencie Europejskim.

Sprawozdanie, które powinno zostać przyjęte przez  Parlament Europejski, jest wynikiem prac specjalnej komisji ds. interpretacji prawa podatkowego (TAXE). Została ona utworzona w lutym 2015 r., aby przeanalizować interpretacje prawa podatkowego we wszystkich państwach członkowskich i badać sposoby, które mogłyby położyć kres nieuczciwym praktykom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w Unii Europejskiej.

"Problem uchylania się od opodatkowania jest strukturalnym problemem wszystkich państw członkowskich.  Rozbieżności między krajowymi systemami opodatkowania sprzyjają tworzeniu się luk prawnych. To jest główny wniosek komisji specjalnej" - powiedziała Profesor Hübner.

Konferencja prasowa Profesor wraz z rzecznikiem Grupy EPL ds komisji ds interpretacji prawa podatkowego Burkhardem Balzem,  odbędzie się w środę 25 listopada o godz 9.30 w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.

Dla Prasy

<p>H&uuml;bner and Balz will hold a <strong>press conference</strong> tomorrow, <strong>Wednesday 25 November, 09.30-10.00 am</strong>, in the European Parliament Strasbourg, Press Conference Room LOW N-1/201, on the Report and the future of European tax policy.</p> <p>&nbsp;</p>

więcej na temat