Grupa EPL wzywa do pilnej debaty na temat wolności mediów w Polsce

Niniejsza zawartość dostępna także w
en pl
Media without choice

Grupa EPL wystąpiła dziś z wnioskiem o pilną debatę, podczas najbliższej sesji plenarnej PE, na temat prób uciszenia wolnych mediów przez polski rząd.

„Rząd PiS w dalszym ciągu osłabia wolność prasy. Ostatnio próbując odebrać polskim mediom źródło dochodu. Dlatego Grupa EPL wystąpiła dziś z wnioskiem o pilną debatę, podczas marcowej sesji plenarnej, w sprawie prób uciszenia wolnych mediów przez polski rząd. Jesteśmy po stronie polskich dziennikarzy reprezentujących wolne media. Popieramy ich protest przeciwko próbom dalszego podważania wolności mediów przez polski rząd. Domagamy się, aby praworządność, wolność i poszanowanie wolności obywatelskich miały fundamentalne znaczenie dla demokratycznego kraju. Wolne i niezależne media, które informują obywateli i pociągają przywódców do odpowiedzialności, są równie ważne dla silnej i trwałej demokracji, jak wolne i uczciwe wybory ” – powiedział Jeroen Lenaers, koordynator Grupy EPL w Komisji Wolności Obywatelskich.

Dla Prasy

Grupa EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim skupiającą 187 posłów i posłanek ze wszystkich państw członkowskich

Nasze założenia

Sprawy prawne & wewnętrzne

NASZE STANOWISKO W SPRAWIE JAK DZIAŁAMY